QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VI LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH YÊN BÁI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái

Kinh tế tập thể các tỉnh, thành phố

Chính sách - pháp luật

Thông tin thị trường

Giá thịt heo hôm nay 14/6: Duy trì ổn định với mức 99.900 – 159.900 đồng tại WinMart

Giá thịt heo hôm nay (14/6) tại cửa hàng WinMart và Công ty Thực phẩm...

Tìm cách đối phó với ‘cơn bão’ giá xăng dầu

Giá xăng dầu trong nước lại tiếp tục thiết lập mức đỉnh lịch sử mới...

Giá tiêu trong nước ổn định, mức cao nhất là 74.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay (14/6) đi ngang ở một số địa phương, giao dịch từ...

Kết quả hoạt động

Báo cáo năm 2012

UBND TỈNH YÊN BÁI LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ  Số: 57/BC - LMHTX          CỘNG...

Báo cáo năm 2013

UBND TỈNH YÊN BÁI LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ  Số: 43 /BC - LMHTX        CỘNG...

Báo cáo năm 2014

     UBND TỈNH YÊN BÁI                CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LIÊN MINH HỢP TÁC Xà                        Độc lập - Tự do...

Báo cáo năm 2015

   UBND TỈNH YÊN BÁI                CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LIÊN MINH HỢP TÁC Xà                        Độc lập - Tự do...

Báo cáo năm 2016

   UBND TỈNH YÊN BÁI                CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LIÊN MINH HỢP TÁC Xà                        Độc lập - Tự do...

Báo cáo năm 2017

     UBND TỈNH YÊN BÁI                CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LIÊN MINH HỢP TÁC Xà                        Độc lập - Tự do - Hạnh...

Báo cáo năm 2018

BC TÌNH HÌNH KTTT VÀ LIÊN MINH HTX TỈNH NĂM 2018
Fi

Báo cáo năm 2019

Báo cáo tổng kết tình hình Kinh tế hợp tác, HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Yên Bái năm 2019

Báo cáo năm 2020 

 xem chi tiết tại đây: Báo cáo năm 2020  

Báo cáo năm 2021

Báo cáo tình hình Kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh năm 2021; Nhiệm vụ, giải pháp phát triển...