Giới thiệu chung

318

Tên cơ quan

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái

Địa chỉ liên hệ

Số 828 đường Điện Biên, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.

Điện thoại

02163.853.032

Fax

02163.853.032

Email

lienminhhtxyb@gmail.com

Website

http://lienminhhtxyenbai.org.vn/