Trấn Yên gặp mặt doanh nghiệp đầu xuân 2019

44

        Ngày 9/3, UBND huyện Trấn Yên tổ chức gặp mặt 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư tiêu biểu đại diện cho 1.672 cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện nhân dịp đầu xuân 2019.

Lãnh đạo huyện tặng giấy khen cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh

        Tính đến hết năm 2018, huyện Trấn Yên có 1.672 cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tăng 170 cơ sở so với năm 2017. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn của nền kinh tế thị trường, đầu ra của sản phẩm không ổn định, thiếu vốn cho sản xuất, lao động có tay nghề thấp, thời tiết không thuận lợi… nhưng với sự chủ động và chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp, các doanh nghiệp đã sản xuất kinh doanh ổn định và đóng góp lớn vào ngân sách địa phương. Trong năm 2018, các doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước trên 47 tỷ đồng, chiếm 69,5% tổng thu cân đối trên địa bàn; tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho trên 4.000 lao động.

        Các doanh nghiệp đã phát biểu cảm ơn lãnh đạo huyện và các phòng, ban, ngành chức năng của huyện đã luôn sát cánh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời đề xuất, kiến nghị lãnh đạo huyện và các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất, quan tâm đến một số chính sách cho người lao động… để doanh nghiệp phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

        Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Trấn Yên đã thông tin những kết quả nổi bật về kinh tế – xã hội của huyện trong năm 2018, trong đó có những đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế. Lãnh đạo huyện đã tiếp thu, trao đổi, làm rõ các vấn đề mà doanh nghiệp còn vướng mắc trong thời gian qua, đưa ra các định hướng, giải pháp nhằm năng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thời gian tới. Huyện Trấn Yên cam kết luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết các cấp về tiếp tục thực hiện những giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; tạo mọi điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển trong thời gian tới. Trong đó, tập trung làm tốt chức năng định hướng, xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, thường xuyên chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Lãnh đạo huyện Trấn Yên đề nghị các doanh nghiệp có những nghiên cứu, đề xuất về những hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; có nhiều hoạt động đầu tư vào vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chia sẻ với chính quyền trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn, đồng lòng chung sức trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

        Nhân dịp này, UBND huyện Trấn Yên đã tặng giấy khen cho 10 doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh, đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương./.

 Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh.