Huyện Yên Bình: 15 doanh nghiệp, hợp tác xã được khen thưởng

66

Sáng 12/3, UBND huyện Yên Bình tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019 nhằm đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh năm 2019. Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và đại diện một số sở, ngành trong tỉnh.

Lãnh đạo UBND huyện Yên Bình tặng giấy khen cho các doanh nghiệp, hợp tác xã có nhiều thành tích trong phong trào sản xuất kinh doanh.

Năm 2018, kinh tế – xã hội huyện Yên Bình tiếp tục phát triển, hoàn thành thắng lợi toàn diện 26/26 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, trong đó có 16 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 10 chỉ tiêu đạt kế hoạch có chất lượng cao. Trong năm, huyện Yên Bình thành lập mới 18 doanh nghiệp, 8 hợp tác xã, hiện toàn huyện Yên Bình có 222 doanh nghiệp (trong đó có 8 doanh nghiệp có quy mô lớn thuộc tỉnh quản lý).

Thu ngân sách nhà nước toàn huyện năm 2018 đạt 215,7 tỷ đồng, vượt 40,4% dự toán, trong đó thu từ khối doanh nghiệp quốc doanh, liên doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã chiếm 61,3% số thu cân đối (trừ đất). Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện cơ bản chấp hành khá tốt về đăng ký, kê khai, nộp thuế và thực hiện một số nghĩa vụ khác về thuế theo quy định. Tỷ lệ kê khai bình quân cả năm đạt 96%, tỷ lệ nộp thuế điện tử bình quân cả năm đạt 94%. Các doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động hiệu quả đã tạo việc làm ổn định cho trên 3 nghìn lao động, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Giám đốc Công ty Cổ phần Yên Thành chia sẻ những khó khăn, vướng mắc

Tại buổi gặp mặt, các doanh nghiệp đã thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các vấn đề: công tác thanh tra, kiểm tra; vốn cho doanh nghiệp; mặt bằng sản xuất; khai thác, bảo vệ hồ chứa nước, bảo vệ nguồn nước, đảm bảo dòng chảy hạ lưu; vấn đề đầu ra cho các sản phẩm thủy sản; quy hoạch chế biến gỗ; chính sách bảo hiểm cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động. Các doanh nghiệp mong muốn huyện tiếp tục tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động, ban hành chính sách khuyến khích sản xuất vật liệu không nung và được tiếp cận sớm các thông tin, chính sách của Trung ương, của tỉnh, huyện về hỗ trợ doanh nghiệp.

Lãnh đạo huyện Yên Bình đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện trong thời gian vừa qua. Với quan điểm chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, tạo điều kiện về mọi mặt hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Tiếp tục xây dựng chính quyền kiến tạo, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách hành chính, khẩn trương đưa bộ phận hành chính công cấp xã, cấp huyện vào hoạt động; đẩy mạnh đầu tư có chiều sâu, áp dụng mô hình quản trị tiên tiến, tăng cường liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị, tập trung vào ngành, lĩnh vực mà huyện có tiềm năng. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp dựa trên các quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế – xã hội của huyện; chủ động đề xuất, trao đổi thông tin và chia sẻ thuận lợi, khó khăn, vướng mắc với các ngành, cơ quan chính quyền để huyện kịp thời tìm các giải pháp tháo gỡ. Trong quá trình hoạt động, đề nghị các doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế, đất đai, môi trường, cùng với đó nâng cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, chia sẻ với chính quyền địa phương trong thực hiện công tác an sinh xã hội.

Nhân dịp này, UBND huyện Yên Bình tặng giấy khen cho 15 doanh nghiệp, hợp tác xã có nhiều thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện năm 2018. Tại buổi gặp mặt, các doanh nghiệp đã ủng hộ trên 1 nghìn tấn xi măng cho quỹ xây dựng nông thôn mới của huyện.