Hội nghị khảo sát mô hình đề nghị hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị năm 2019

58

Thực hiện chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam và được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Ngày 28/3, tại Hội trường tầng 2, Thường trực Liên minh HTX tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Liên minh HTX Việt Nam do đại diện lãnh đạo, chuyên viên, chuyên gia của Viên Kinh tế hợp tác về làm việc. Tham gia có đại diện Hội đồng quản trị, kiểm soát Liên hiệp HTX sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn Ninh Bình (đơn vị được lựa chọn đề nghị hỗ trợ xây dựng chuỗi năm 2019).

Sau khi được đoàn công tác Liên minh HTX Việt Nam công bố các tiêu chí, điều kiện để được tiếp cận nguồn hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị trong năm 2019, Hội nghị đã đi đến thống nhất giới thiệu Liên hiệp HTX sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn Ninh Bình để Liên minh HTX Việt Nam xem xét hỗ trợ theo đề án 2019 với 6 nội dung chủ yếu: Được tổ chức nghiên cứu, đánh giá nhu cầu thị trường; được tư vấn giúp việc triển khai hoạt động, điều hành, xây dựng phương án SXKD hiệu qủa, đúng Luật HTX năm 2012; được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, chuyên môn, dạy nghề cho người lao động trực tiếp; được hỗ trợ đầu vào phục vụ sản xuất, chế biến như máy móc, thiết bị; được hỗ trợ xây dựng chỉ dẫn địa lý, quảng bá, giới thiệu sản phẩm…với tổng kinh phí dự kiến là 500 triệu đồng. Giao Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình chủ trì triển khai và chỉ đạo thực hiện mô hình đối với Liên hiệp HTX trong suốt thời gian triển khai đề án; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân diện./.

Theo Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình