Ra mắt hợp tác xã nông nghiệp Nhà Páo Ly

91

Ngày 10/4/2019, tại thị trấn Mù Cang chải, hợp tác xã nông nghiệp Nhà Páo Ly tổ chức Lễ ra mắt. Đồng chí Nông Việt Yên – Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải dự và chúc mừng Hợp tác xã.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải tặng hoa chúc mừng HTX

Hợp tác xã nông nghiệp Nhà Páo Ly là hợp tác xã đầu tiên của xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải. Thành lập với 7 thành viên, vốn Điều lệ 1 tỷ đồng, trước mắt Hợp tác xã sẽ tập trung vào một số ngành nghề sản xuất kinh doanh phù hợp với thế mạnh của địa phương và đơn vị như chăn nuôi gia súc, gia cầm; cung ứng dịch vụ nông nghiệp.

Dự Lễ ra mắt, đồng chí Nông Việt Yên – Bí thư Huyện Ủy chúc mừng Hợp tác xã và đề nghị Hợp tác xã phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, lấy lợi ích của thành viên làm trọng của mô hình hợp tác xã làm tiền đề vững chắc cho hoạt động và sự phát triển của Hợp tác xã.