Ra mắt HTX môi trường và dịch vụ nông nghiệp xã Đào Thịnh

216

        Vừa qua, tại Ủy ban nhân dân xã Đào Thịnh (Trấn Yên), hợp tác xã môi trường và dịch vụ nông nghiệp xã Đào Thịnh đã tổ chức Lễ ra mắt và chính thức đi vào hoạt động. Dự Lễ ra mắt có các đồng chí lãnh đạo: Liên minh hợp tác xã tỉnh; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Trấn Yên; Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đào thịnh; các đồng chí lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Nông nghiệp, một số khách hàng tiềm năng của HTX và toàn thể thành viên HTX.

Đ/c Phạm Ngọc Hữu – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

phát biểu chúc mừng HTX.

HTX môi trường và dịch vụ nông nghiệp xã Đào Thịnh được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký số 160607000030  ngày 23/4/2019 với 11 thành viên, vốn Điều lệ 3 tỷ đồng. Hợp tác xã hoạt động trên các lĩnh vực: Trồng dâu nuôi tằm, các loại rau, hoa, trồng cây dược liệu lâu năm, thu gom và xử lý rác thải… Thời gian đầu đi vào hoạt động, hợp tác xã tập trung vào xây dựng mô hình trồng dâu nuôi tằm, thu mua toàn bộ sản phẩm dâu tơ tằm của bà con trong vùng để cung cấp cho Công ty dâu tằm tơ Miền Bắc; thu gom và xử lý rác thải trong sản xuất nông nghiệp; từng bước thay đổi quy mô, cơ cấu vật nuôi cây trồng, đồng thời phát triển HTX theo hướng đa ngành, đa nghề đảm bảo nâng cao đời sống của các thành viên và khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh hiện có của mỗi thành viên HTX góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

          HTX môi trường và dịch vụ nông nghiệp xã Đào Thịnh đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy phát triển mô hình trồng dâu nuôi tằm theo đề án của tỉnh, đồng thời hỗ trợ người dân trong xã sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Một số hình ảnh tại Lễ ra mắt

  Đ/c Phạm Ngọc Hữu – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

               Trao Chứng nhận thành viên Liên minh HTX cho HTX

 Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên HTX