Liên minh hợp tác xã tỉnh cụ thể hóa Chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy hỗ trợ các hộ thoát nghèo

169

        Thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy Yên Bái năm 2019, Liên minh hợp tác xã được Tỉnh giao tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ 50 hộ thoát nghèo tại 9 xã thuộc các huyện trong tỉnh.

          Ngay những tháng đầu năm 2019, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã đưa vào Kế hoạch hoạt động và tổ chức khảo sát, làm việc với chính quyền địa phương 9 xã để lựa chọn các hộ nghèo cần giúp đỡ, hỗ trợ. Với cách làm đa dạng, phù hợp với tiêu chí, nhu cầu được hỗ trợ của từng hộ gia đình, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại cây trồng, vật nuôi quy mô hộ gia đình; giới thiệu việc làm cho thành viên hộ gia đình tại các HTX…

          Bên cạnh đó, vận động cán bộ, viên chức cơ quan Liên minh hợp tác xã tỉnh, các hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước cùng chung tay hỗ trợ kinh phí và hiện vật cho các gia đình hộ nghèo. Đến nay, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã vận động, hỗ trợ 8.100 kg phân bón vi sinh cho trên 30 hộ dân trồng cam tại xã Bình Thuận, thị trấn Nông trường Trần Phú (huyện Văn Chấn); 200 tấm gỗ ván ép cao cấp để sửa chữa, dựng nhà cho 14 hộ nghèo xã Hồng Ca (huyện Trấn Yên).

Dự kiến trong thời gian tới, Liên minh hợp tác xã tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động và xem xét hỗ trợ một số hộ nghèo tại các xã của huyện Trấn Yên và huyện Văn Yên theo kế hoạch, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy.

Hỗ trợ tấm gỗ ván ép chất lượng cao cho các hộ nghèo tại thôn Ke Ron, xã Hồng Ca, Trấn Yên

Hỗ trợ tấm gỗ ván ép chất lượng cao cho các hộ nghèo tại thôn Hồng Lâu xã Hồng Ca (Trấn Yên

Hỗ trợ phân vi sinh cho các hộ dân trồng cam tại xã Bình Thuận (Văn Chấn)