Hỗ trợ cây giống, phân bón cho các hộ nghèo

121

Vừa qua, Liên minh HTX tỉnh đã vận động tổ chức WE EFFECT (Trung tâm hợp tác xã Thụy Điển) hỗ trợ 26 hộ dân thuộc xã Đại Phác (Văn Yên) và xã Đào Thịnh (Trấn Yên) 40.000 cây dâu giống và 2.900 kg phân bón NPK để phát triển sản xuất vùng dâu tằm – một trong mười sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Một số hình ảnh giao cây giống, phân bón: