HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển HTX, tổ hợp tác

160

Ngày 28/5, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn giám sát của HĐND do đồng chí Triệu Tiến Thịnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các cơ quan cấp tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Hoàng Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Triệu Tiến Thịnh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện tốt các chính sách pháp luật về phát triển HTX, tổ hợp tác (THT) đặc biệt là các chính sách về hỗ trợ HTX, chính sách đầu tư, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ, chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường… qua đó đã góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể tỉnh phát triển và ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong nền kinh tế của tỉnh.

Hết tháng 12/2018, toàn tỉnh có 836 THT với trên 4.300 thành viên, doanh thu bình quân 300 triệu đồng/tổ/năm; 332 HTX (trong đó có 289 HTX hoạt động theo Luật HTX 2012, 43 HTX ngừng hoạt động, chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật), với tổng số trên 25 nghìn thành viên, tổng số vốn điều lệ trên 626 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với năm 2013. Tổng doanh thu đạt gần 1.800 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với năm 2013, đóng góp vào ngân sách nhà nước 32,8 tỷ đồng, tăng gần 1,9 lần so với năm 2013. Các HTX đã tạo việc làm thường xuyên cho trên 7.200 lao động địa phương với mức thu nhập 46 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể triển khai còn chưa kịp thời; tỷ lệ HTX, trung bình, yếu kém còn chiếm tỷ lệ cao; trình độ đội ngũ cán bộ quản lý HTX chưa đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu trong phát triển kinh tế, xã hội; nhiều HTX gặp khó khăn trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; việc xử lý các HTX ngừng hoạt động chưa dứt điểm.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã làm rõ những nội dung về quỹ đất bố trí cho HTX xây dựng trụ sở, nhà xưởng; chính sách hỗ trợ về vốn phát triển sản xuất, bồi dưỡng nhân lực… Đồng thời kiến nghị có chính sách hỗ trợ bằng tiền mặt đối với các HTX thành lập mới; bổ sung vốn cho quỹ phát triển HTX; chính sách bảo hiểm xã hội cho cán bộ quản lý HTX…

Đồng chí Triệu Tiến Thịnh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Triệu Tiến Thịnh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, các cấp, các ngành cần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09 của HĐND tỉnh về củng cố, phát triển HTX, THT tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 05 của HĐND tỉnh cụ thể hóa Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các ngành giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến việc giải thể các HTX yếu kém; tư vấn, giúp đỡ, hướng dẫn các HTX thực hiện các đề án, chính sách đã ban hành; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho các HTX, THT; hoàn thành chỉ tiêu thành lập HTX và THT trong năm 2019; thực hiện việc cho thuê đất, cấp quyền sử dụng đất theo đúng quy định của Luật đất đai; đảm bảo nguồn tài chính thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các HTX; hướng dẫn, kiểm tra các quy định về tài chính, kế toán đối với các HTX; xây dựng kế hoạch cụ thể để các doanh nghiêp, HTX đóng vai trò rõ nét trong xây dựng chuỗi giá trị; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tư vấn, hướng dẫn các HTX trong thực hiện vay vốn; đẩy mạnh hoạt động và sử dụng có hiệu quả các Quỹ hỗ trợ phát triển HTX do Liên minh HTX quản lý, trong đó ưu tiên cho các HTX mới thành lập…