Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế

64

Ngày hợp tác xã Quốc tế của Liên Hợp quốc được kỷ niệm hàng năm vào Ngày thứ bảy đầu tiên của tháng 7.

Mục đích của Lễ kỷ niệm này là nâng cao nhận thức về HXT, nếu bật mục tiêu và mục đích của Liên Hợp Quốc và phong trào HTX quốc tế, vinh danh những đóng góp của phong trào trong việc giải quyết các vấn đề chính mà Liên Hợp Quốc quan tâm, củng cố và mở rộng đối tác giữa phong trào HTX quốc tế với các tổ chức khác.

Năm 1992, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tuyên bố lấy Ngày thứ bảy đầu tiên của tháng 7 năm 1995 là Ngày HTX Quốc tế, theo Nghị quyết số 47/90 ngày 16/12/1992.

Chủ đề Ngày HTX Quốc tế năm 2019 (CoopsDay) là “HTX vì việc làm bền vững”. Thông điệp này có nghĩa HTX là doanh nghiệp lấy con người làm trung tâm, quản lý dân chủ, đặt ưu tiên phát triển con người và công bằng xã hội tại nơi làm việc.

Ông Ariel Guarco, Chủ tịch Liên minh HTX quốc tế đã nói “HTX giúp duy trì việc làm và thúc đẩy việc làm bền vững trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế. Thông qua sự tham gia, các thành viên có động lực thay đổi cuộc sống của họ, cộng đồng và thế giới”

Vào ngày 06/7/2019, chúng ta cùng nhau kỷ niệm một tương lai mà ở đó phát triển con người và công bằng xã hội là ưu tiên hàng dầu. Thông qua CoopsDay, các nhà lập chính sách trong nước và quốc tế, các tổ chức dân sự xã hội và người dân nói chung có thể biết được HTX góp phần vào môi trường làm việc bền vững như thế nào.