Tập huấn: Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

1221

   

Ngày 16/7/2019, Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh khai giảng lớp tập huấn Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị. Đối tượng học viên tham gia lớp tập huấn là đội ngũ cán bộ chủ chốt của HTX được lựa chọn xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị và các HTX có nhu cầu, tiềm năng tổ chức sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Đ/c Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khai giảng lớp học

Nội dung tập huấn nhằm giúp cán bộ chủ chốt các HTX hiểu được chuỗi giá trị là gì, tầm quan trong của việc xây dựng chuỗi giá trị gắn với phát triển HTX, hiểu được HTX đang ở đâu trong chuỗi giá trị, hiểu được cách xây dựng và phân tích chuỗi giá trị. Qua đó, đưa ra được ý tưởng hành động nhằm cải thiện hoạt động trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; hiểu được các nguyên lý cải thiện hoạt động của đơn vị nhằm thâm nhập thị trường; phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức từ đó giúp các HTX xây dựng được kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm.

Nội dung tập huấn được các học viên đánh giá cao và tích cực lắng nghe, tham gia trao đổi, thảo luận để làm rõ những nội dung của chuyên đề.

Các học viên thảo luận nhóm về xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị