Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

205

CTTĐT – Chiều 19/7, Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh, Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, một số huyện, thành phố trong tỉnh.

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tư vấn thành lập mới 46 hợp tác xã (HTX), đạt 77% chỉ tiêu tại Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy và đạt 230% so với chỉ tiêu Nghị quyết 09 của Liên minh HTX Việt Nam. Hiện toàn tỉnh có 372 HTX với 26.650 thành viên, trong đó có 331 HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Tổng vốn điều lệ các HTX đạt gần 790 tỷ đồng. Doanh thu bình quân năm của các HTX gần 996 triệu đồng, lợi nhuận bình quân HTX đạt trên 212 triệu đồng; nộp ngân sách nhà nước trên 16 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thành lập mới trên 1.500 tổ hợp tác (THT), đạt 68% chỉ tiêu giao tại Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, nâng tổng số THT trên toàn tỉnh đạt 2.338 tổ hợp tác với tổng số lao động là thành viên 11.400 người. 6 tháng đầu năm, bộ phận hỗ trợ vốn vay đã khảo sát, tư vấn, xây dựng dự án và giải ngân cho các HTX vay vốn từ nguồn vốn vay ưu đãi do Liên minh HTX tỉnh quản lý là 5,3 tỷ đồng, lũy kế đến nay đã có 33 đơn vị đang sử dụng nguồn vốn do Liên minh HTX tỉnh quản lý với số tiền trên 13 tỷ đồng. Bên cạnh đó Liên minh HTX tỉnh còn tích cực đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường giúp các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm và tìm kiếm đối tác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định như công tác triển khai xây dựng các mô hình HTX theo chuỗi giá trị và xử lý các HTX ngừng hoạt động kéo dài chưa thực sự hiệu quả. Hết tháng 6/2019, toàn tỉnh vẫn còn 41 HTX ngừng hoạt động chưa tổ chức hoặc giải thể theo Luật HTX 2012; việc triển khai một số hạng mục hỗ trợ theo Đề án củng cố phát triển HTX, THT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến 2030 chưa kịp thời….

Lãnh đạo huyện Trấn Yên phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các HTX, đồng thời đề xuất, kiến nghị với tỉnh một số vấn đề như: tiếp tục hỗ trợ người dân cải tạo vườn chè, thay giống mới, tạo vùng nguyên liệu cho các HTX sản xuất chế biến chè; bố trí mặt bằng để các HTX xây dựng xưởng, mở rộng sản xuất kinh doanh; có chính sách hỗ trợ HTX tham gia chuỗi giá trị; tăng cường các giải pháp xúc tiến thương mại, hỗ trợ HTX trong tiêu thụ sản phẩm…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của khu vực kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ chung 6 tháng cuối năm, đồng chi Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh tập trung, nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển KTTT theo Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy; thực hiện tốt Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX 2012, Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh, Chương trình hành động số 01 của UBND tỉnh quán triệt quan điểm phát triển KTTT theo hướng “doanh nghiệp là nòng cốt, HTX là trung tâm, nông dân là chủ thể”, với quan điểm không chạy theo thành tích, các HTX thành lập mới cần phải đảm bảo về chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với KTTT; triển khai kịp thời hiệu quả Chỉ thị số 17 của UBND tỉnh về đẩy mạnh phát triển KTTT và HTX trên địa bàn tỉnh; củng cố, tổ chức lại hoạt động các HTX hiện có theo đúng quy định của Luật HTX 2012; khuyến khích và tạo môi trường thuận lợi để THT phát triển thành HTX; biểu dương và nhân rộng những gương điển hình, các mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu, nhất là các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình phát triển KTTT theo ngành, lĩnh vực, địa phương gắn với trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Đối với Liên minh HTX tỉnh – Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ, nâng cao năng lực tổ chức, điều hành hoạt động, kinh doanh cho các HTX, THT; các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại để từng bước mở rộng quy mô hoạt động của các HTX, THT; chủ động kết nối, giúp đỡ các HTX, THT được tiếp cận với các nguồn ngân sách hỗ trợ của nhà nước và các nguồn vốn tín dụng; tham mưu lựa chọn một số HTX có quy mô phù hợp để hỗ trợ xây dựng mô hình điểm về liên kết chuỗi HTX-HTX, HTX với doanh nghiệp, nhất là các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2019.

Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao tham mưu cho Ban Chỉ đạo về cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, tăng cường hiệu quả công tác phối hợp trong quá trình chỉ đạo, triển khai.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh