Hội khoa học và Chuyên gia Việt Nam khảo sát hợp tác xã tại huyện Trấn Yên

92

Ngày 07/8/2019, Liên minh hợp tác xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh cùng đoàn công tác của Hội khoa học và Chuyên gia Việt Nam đã đi khảo sát thực địa tại huyện Trấn Yên. Hoạt động nằm trong chương trình đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam tại tỉnh Yên Bái về lập quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội của tỉnh.

Đoàn công tác khảo sát tại HTX dịch vụ tổng hợp Hồng Ca (Trấn Yên)

Đoàn Công tác khảo sát về bối cảnh, cơ cấu tổ chức và thực trạng hoạt động của đơn vị, xác định những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức hoạt động và phát triển kinh tế. Từ đó, sẽ phân tích, nghiên cứu và tham gia việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Yên Bái nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.