Liên minh hợp tác xã tỉnh tổ chức báo công và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

108

Sáng ngày 23/8/2019, Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh do Đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên minh HTX làm Trưởng đoàn tổ chức báo công và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người.

Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của Liên minh HTX tỉnh

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên, liên tục của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; sự định hướng của Liên minh HTX Việt Nam; sự nỗ lực của tập thể các thế hệ cán bộ, thành viên, người lao động, khu vực Kinh tế tập thể tỉnh nhà đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đổi mới, phát triển Kinh tế tập thể của tỉnh: 8 tháng đầu năm 2019 đã thành lập mới được 66 HTX, đạt 110% và 1.834 tổ hợp tác, đạt 83% chỉ tiêu kế hoạch năm theo Chương trình hành động số 144-CTr/TU của Tỉnh ủy; Kinh tế tập thể tỉnh đã cơ bản khắc phục được tình trạng yếu kém, củng cố tổ chức, từng bước hoạt động có lãi, tích lũy đầu tư phát triển và đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu, lợi ích của các thành viên, tạo tiền đề để tiếp tục củng cố, đổi mới và phát triển Kinh tế tập thể trong những năm tới, góp phần thiết thực, quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái.

Thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, học tập và làm theo Di chúc của Người, trong suốt thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh đã kế thừa, phát triển, vận dụng sáng tạo những lời chỉ dẫn quý báu của Người, xây dựng tinh thần đoàn kết, tinh thần tự phê bình và phê bình, giáo dục đạo đức cách mạng, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan văn hóa; xây dựng Chương trình hành động xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Với các nhiệm vụ chính trị được giao, năm 2019, Liên minh HTX tỉnh luôn chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các văn bản, chính sách liên quan đến khu vực Kinh tế tập thể; đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; tập trung cho công tác tư vấn, hỗ trợ; thường xuyên quan tâm tới công tác kiểm tra, giám sát. Tới nay, Liên minh HTX tỉnh cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy: Chủ trì thành lập mới được 19 HTX, đạt 190% Chỉ tiêu; tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ chuyển đổi 10 HTX thành HTX kiểu mới; chủ động tham mưu cho tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể tỉnh, triển khai các chương trình hỗ trợ củng cố, phát triển HTX trên địa bàn tỉnh kịp thời, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế của cơ sở nhằm duy trì và đảm bảo hoạt động hiệu quả, bền vững tối thiểu 200 HTX; triển khai hiệu quả các Chương trình phối hợp với các sở, ngành, giữ mối liên hệ thường xuyên với các cấp, các ngành, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của các HTX, THT, đặc biệt là các HTX, THT mới thành lập trong năm; chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành bộ Cẩm nang hướng dẫn thành lập HTX, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh; khảo sát, làm việc với chính quyền địa phương 9 xã trên địa bàn tỉnh và lựa chọn 63 hộ nghèo (có địa chỉ) để chung tay giúp đỡ, hỗ trợ các hộ thoát nghèo.

Trong buổi lễ báo công và dâng hương trang nghiêm, xúc động, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên cơ quan Liên minh HTX tỉnh hướng về anh linh của Người để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị Cha già kính yêu của dân tộc, vị Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta. Đồng thời, tự nhắc nhở bản thân phải không ngừng rèn luyện, phấn đấu, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, để thực sự cần – kiệm – liêm – chính – chí công vô tư, dũng cảm và sáng tạo trong cuộc sống cũng như trong công tác, làm việc và cống hiến hết mình, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày thêm giàu mạnh.