Yên Bái: Triển khai Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2030

194
CTTĐT – Ngày 30/8, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030 (Đề án OCOP tỉnh). Đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án OCOP tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2030; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các phòng, đơn vị liên quan thuộc Sở; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới tỉnh; lãnh đạo và Chuyên viên liên quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đại diện đơn vị Tư vấn Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Yên Bái và đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Thế Hùng – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái

Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1158/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Yên Bái 2019-2020, định hướng đến năm 2030” Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành hướng dẫn tạm thời để các huyện, thị xã, thành phố làm cơ sở triển khai thực hiện. Đồng thời tham mưu với UBND tỉnh xem xét ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án OCOP tỉnh; Quyết định bổ sung nhiệm vụ Chương trình OCOP; Quyết định bổ sung nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh thực hiện chương trình OCOP…

Đối với các địa phương trong tỉnh đã cơ bản lồng ghép việc triển khai Chương trình OCOP vào các hội nghị về xây dựng nông thôn mới và liên kết theo chuỗi sản xuất. Một số địa phương đã tích cực chỉ đạo và tổ chức đoàn tham dự lớp bồi dưỡng, tập huấn về Chương trình OCOP do Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức.

Trong năm 2019, tỉnh đánh giá từ 3-5 sản phẩm đạt hạng 3 sao cấp tỉnh đó là: Miến đao Giới Phiên (thành phố Yên Bái), Chè shan tuyết Suối Giàng (Văn Chấn), Tinh dầu quế (Văn Yên), Gạo Séng cù (Nghĩa Lộ) và Bưởi Đại Minh (Yên Bình).

Để triển khai thực hiện Đề án đảm bảo tiến độ trong thời gian tới tỉnh sẽ thành lập Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp tỉnh và huyện; thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thục hiện hiện Đề án OCOP tỉnh Yên Bái; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn kiến thức Chương trình OCOP cho cán bộ quản lý nhà nước (tỉnh, huyện và xã), các chủ thể tham gia về chu trình OCOP; thực hành cách chấm điểm đối với các sản phẩm; hướng dẫn trình tự lập hồ sơ theo quy định của Bộ tiêu chí đối với các sản phẩm. Phối hợp các huyện, thị xã, thành phố triển khai Chu trình OCOP thường niên theo 6 bước (tuyên truyền, tiếp nhận ý tưởng sản phẩm, nhận phương án kinh doanh, triển khai kế hoạch kinh doanh, đánh giá sản phẩm và xúc tiến thương mại).

Tổ chức đánh giá, xếp hạng các sản phẩm do huyện đề xuất; tổ chức công bố kết quả đánh giá phân hạng và trao giấy chứng nhận các sản phẩm đạt giải…

Hội nghị cũng đã thông qua Quyết định số 1048/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Tại Hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc triển khai các sản phẩm OCOP và làm rõ hơn về quy trình triển khai thực hiện đánh giá và xếp hạng sản phẩm.

Đại diện các địa phương trong tỉnh đã có ý kiến nhất trí với mục tiêu đánh giá các sản phẩm đạt hạng 3 sao cấp tỉnh; đồng thời có ý kiến đề nghị tỉnh sớm phân bổ kinh phí để các địa phương triển khai thực hiện; cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cộng đồng hiểu về việc triển khai thực hiện chương trình OCOP; Sở NN&PTNT cần có hướng dẫn cho các địa phương về trình tự cách lập hồ sơ theo quy định của Bộ tiêu chí đối với các sản phẩm…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh nhấn mạnh: Chương trình mỗi xã một sản phẩm là chương trình rất quan trọng, một chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng khai thác và phát huy tối đa nội lực để phát triển các sản phẩm lâm nghiệp, phi nông nghiệp, các sản phẩm vùng khu vực nông thôn, để nâng cao giá trị gia tăng.

Đồng chí cũng đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của đơn vị tư vấn và các địa phương trong công tác tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện chương trình.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát các nội dung theo Quyết định phê duyệt Đề án của UBND tỉnh và Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện chương trình trong năm 2019 – 2020, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án OCOP.

Các huyện, thị xã, thành phố cần chủ động thực hiện xây dựng kế hoạch cụ thể, phê duyệt và tổ chức triển khai chương trình theo đúng Kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh; liên hệ với đơn vị tư vấn và các chuyên gia để được tư vấn các bước và chu trình OCOP.

Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu với UBND tỉnh để phân bổ kinh phí cho các địa phương thực hiện chương trình; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hướng dẫn trình tự thủ tục để các địa phương lập tờ trình kinh phí triển khai thực hiện

Các sở, ngành và các địa phương, các tổ chức, MTTQ và các đoàn thể cần phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình OCOP bằng nhiều hình thức cho đoàn viên, hội viên, người dân, doanh nghiệp và cộng đồng hiểu rõ về ý nghĩa, mục tiêu của chương trình OCOP nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa theo quy mô vùng sản xuất tập trung theo chuỗi giá trị gắn liền với thị trường tiêu thụ.

Đồng thời với thực hiện triển khai Chương trình OCOP, các sở, ngành, các địa phương cần bám sát kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tổ chức thực hiện tốt để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về nông thôn mới năm 2019.

                                                                             Nguồn : Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái