Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

128

Xem chi tiết tại đây: PHÁT ĐỘNG THI ĐUA CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP