Họp điều phối Chương trình Đông Nam Á tại Xiêm Riệp, Campuchia

99

Vừa qua, Ban Quản lý dự án phát triển chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái – Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh cùng 8 tổ chức đối tác khu vực Đông Nam Á của nhà tài trợ WE EFFECT (Trung tâm HTX Thụy Điển) đã tham dự cuộc họp điều phối Chương trình Đông Nam Á tại Xiêm Riệp, Campuchia.

Nhóm Dự án Liên minh HTX tỉnh Yên Bái báo cáo kết quả triển khai Dự án tới tháng 10/2019

Tại Cuộc họp, các Dự án và nhà tài trợ đã cập nhật tiến độ toàn chương trình cũng như tiến độ triển khai của từng Dự án. Đây không chỉ là cơ hội để các nhóm dự án chia sẻ những kết quả đạt được mà còn là dịp để chia sẻ những bài học kinh nghiệm bổ ích trong quá trình triển khai dự án để cùng học tập, áp dụng phù hợp trong thực tiễn hoạt động.

Theo kế hoạch, tới tháng 6/2020, các dự án sẽ kết thúc giai đoạn. Vì vậy, lập kế hoạch cho giai đoạn kết thúc dự án cũng là một trong những nội dung quan trọng tại Cuộc họp. Tại đây, nhà tài trợ cũng đã tập huấn về phát triển HTX, giới thiệu về một số mô hình HTX phát triển như: HTX tiêu dùng và HTX nhà ở và kinh nghiệm của chuyên gia trong lĩnh vực này.

Sau Cuộc họp, các Dự án đã đi thăm khu vực Angkor, tìm hiểu về sự phát triển kinh tế – xã hội ở Xiêm Riệp – Nơi thu hút khách du lịch chính ở Campuchia.

Các nhóm dự án giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của địa phương

Các nhóm dự án chụp ảnh lưu niệm tại cuộc họp