Khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành hợp tác xã

88

Sáng 06/11/2019, tại thành phố Yên Bái, Liên minh hợp tác xã tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành hợp tác xã, đáp ứng hội nhập kinh tế quốc tế cho đại diện các HTX trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng

Trong thời gian học tập (từ ngày 6 đến 8/11), các học viên sẽ được tiếp cận với những vấn đề liên quan đến kỹ năng hoạch định chiến lược phát triển HTX, kỹ năng xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và nâng cao kỹ năng quản lý điều hành HTX, đáp ứng hội nhập kinh tế quốc tế.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng