Hội nghị giao ban Cụm thi đua Liên minh HTX các tỉnh Tây Bắc lần thứ 8

197

Ngày 15/11, tại Sơn La, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam- đồng chí Nguyễn Văn Thịnh tham dự và chỉ đạo Hội nghị giao ban Cụm thi đua Liên minh HTX các tỉnh Tây Bắc lần thứ 8.

Cụm thi đua Liên minh HTX 7 tỉnh Tây Bắc gồm: Sơn La, Phú Thọ, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái.

Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh – Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tính đến hết tháng 10/2019, toàn cụm có 2.654 HTX, 06 Liên hiệp HTX đang hoạt động (Trung bình 379 HTX/tỉnh). Số lượng HTX thành lập mới 10 tháng đầu năm 2019 là 290 HTX, 01 Liên hiệp HTX; tổng số thành viên của HTX là 205.241 thành viên ; tổng số lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 50.779 lao động, với mức thu nhập bình quân là 4 triệu đồng/người/tháng ; tổng số vốn hoạt động đạt 7.175 tỷ; doanh thu bình quân của HTX đạt 1,2 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân HTX đạt 150 triệu đồng.

Năm 2019, Liên minh HTX 7 tỉnh đã chú trọng trong công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX, Liên hiệp HTX, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho các đối tượng là thành viên. Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức cho 202 HTX, Liên hiệp HTX tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại. Triển khai thực hiện hỗ trợ các HTX tham gia sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị theo các chương trình hỗ trợ của Liên minh HTX Việt Nam và của tỉnh cho 16 HTX, Liên hiệp HTX, với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh của các HTX trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc đã thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, góp phần xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm và góp phần quan trọng trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Quang cảnh hội nghị

  Tại Sơn La, 10 tháng đầu năm 2019, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức 53 hội nghị tuyên truyền sáng lập viên thành lập HTX cho 2.581 học viên tham gia tại 11/12 huyện, thành phố; tổ chức 12 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 180 HTX với 667 học viên…

Bên cạnh việc thực hiện tốt các phong trào thi đua như: “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới”, ”Sơn La chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Phát triển kinh tế hợp tác, HTX nhanh và bền vững;  xây dưng cơ quan Liên minh HTX tỉnh vững mạnh”; “Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX” với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương. Hành động, sáng tạo, hiệu quả”. phong trào “HTX chung tay xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền cho các đơn vị hưởng ứng, tham gia cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo” và hoạt động vì an sinh xã hội và đặc biệt là phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền việc ủng hộ chương trình “Hợp tác xã với Bác Hồ”…

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh – Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác phát triển kinh tế tập thể của Cụm 7 tỉnh Tây Bắc trong năm 2019, đồng thời khẳng định Kinh tế tập thể luôn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Đồng chí đề nghị: Liên minh HTX 7 tỉnh Tây Bắc cần tiếp tục phối hợp với MTTQ các cấp và các đoàn thể xã hội để vận động triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào phát triển HTX, THT, qua đó khắc phục những nhận thức chưa đúng về HTX, THT; tập trung phát triển các loại hình HTX, THT phù hợp với từng địa phương; Đẩy mạnh, củng cố tổ chức hoạt động của các HTX sau chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012; Tích cực tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ về phát triển Kinh tế tập thể, trong đó chú trọng đến việc xây dựng các mô hình HTX kiểu mới tiêu biểu để các HTX khác học tập và nhân rộng.

Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm 2019, tại Hội nghị giao ban Cụm thi đua Liên minh HTX các tỉnh Tây Bắc lần thứ 8 đã nhất trí đề ra mục tiêu thi đua: Mỗi tỉnh phấn đấu thành lập mới từ 25 HTX trở lên; Vốn, thu nhập, lợi nhuận, doanh thu tăng 10% trở lên; Nâng tỷ lệ HTX hoạt động ổn định, có lãi đạt trên 80%, trong đó HTX hoạt động khá giỏi đạt trên 45%. Giảm tỷ lệ HTX yếu kém xuống 15%. Năm 2020, mỗi Liên minh HTX trong Cụm thi đua xây dựng 02 mô hình HTX điển hình tiên tiến và 02 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực.

Tại Hội nghị đã phát động và ký kết giao ước thực hiện các chỉ tiêu Thi đua năm 2020 và trao cờ đăng cai cụm trưởng Cụm thi đua Liên minh HTX 7 tỉnh Tây Bắc lần thứ 9 cho Liên minh HTX tỉnh Yên Bái.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Thế Phương- Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội nghị

Nguồn: Liên minh HTX Việt Nam