Doanh nghiệp, hợp tác xã hội thảo về xúc tiến thương mại, nâng cao giá trị sản phẩm

136

Ngày 08/01, tại thành phố Yên Bái, một số hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh hoạt động trong  lĩnh vực sản xuất chế biến gỗ rừng trồng, chè và quế đã tham gia Hội thảo xúc tiến thương mại, nâng cao giá trị sản phẩm do Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Đăk Nông và tổ chức thương mại công bằng (Fairtrade) tổ chức.

Thương mại công bằng – Fair Trade là một quan hệ đối tác kinh doanh, dựa trên đối thoại, minh bạch và tôn trọng, tìm sự bình đẳng hơn trong thương mại quốc tế thông thường. Nó góp phần vào sự phát triển bền vững bằng cách cung cấp điều kiện kinh doanh tốt hơn, đảm bảo các quyền của nhà sản xuất và người lao động bị thiệt thòi.

Đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được chia sẻ thông tin về xúc tiến thương mại công bằng trong hiệp định Thương mại tự do VN – EU; tổng quan về chính sách hỗ trợ thương mại công bằng, dự án Xúc tiến thương mại công bằng tại Việt Nam, điều kiện cấp Chứng nhận PLO-CERT cho sản phẩm của doanh nghiệp, HTX đủ điều kiện xuất khẩu.

Đồng chí Trần Văn Đức – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông

chia sẻ kinh nghiệm việc “mua chung”, “bán chung”  các loại sản phẩm

Tại đây, các đại biểu cũng đã chia sẻ và thảo luận về những câu chuyện thành công cũng như rào cản trong quá trình tiếp cận thị trường tiêu thụ nước ngoài.

Đại biểu chia sẻ kinh nghiệm