Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020

138

Chiều 10/1, Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh, Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2019, Ban Chỉ đạo đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tình hình hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, đặc biệt là công tác thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) theo Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái; Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh; triển khai có hiệu quả Đề án Củng cố, phát triển HTX, tổ hợp tác (THT) tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030.

Nhờ đó, khu vực kinh tế tập thể đã phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, thành lập mới 2.304 tổ hợp tác, tăng 510% so với năm 2018, đạt 104,8% chỉ tiêu năm 2019; thành lập mới 95 Hợp tác xã, tăng 90% so với năm 2018, đạt 158% chỉ tiêu năm 2019. Hiện, toàn tỉnh có 3.140 tổ hợp tác với tổng số 18.800 thành viên và 415 hợp tác xã với 26.888 thành viên, hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực: thương mại dịch vụ, nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải, quỹ tín dụng nhân dân… Trong năm 2019, đã duy trì và bảo đảm hoạt động hiệu quả bền vững cho 262 hợp tác xã đạt 131% chỉ tiêu; doanh thu bình quân trong năm của các hợp tác xã đạt 2 tỷ đồng/hợp tác xã, lãi bình quân đạt 425 triệu đồng/hợp tác xã, nộp ngân sách đạt 35 tỷ đồng, tăng 6,7% so với năm 2018.

Năm 2020, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả Đề án củng cố, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến 2030; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của trên 250 hợp tác xã; chuyển đổi 20 hợp tác xã thành hợp tác xã kiểu mới; thành lập mới trên 60 hợp tác xã, trên 1.000 tổ hợp tác.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các địa biểu đã thảo luận tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong năm 2019; đồng thời đề xuất các giải pháp để củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX, tổ HTX trên địa bàn tỉnh; tăng cường hoạt động tư vấn liên kết cho các khu vực kinh tế của tỉnh…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong năm 2019, các cấp, các ngành đã bám sát Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong lĩnh vực kinh tế tập thể đã tập trung thực hiện tốt các giải pháp và đạt được kết quả quan trọng; kinh tế tập thể phát triển mạnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2019.

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương cần chủ động, linh hoạt thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động 190-CTr/TU của Tỉnh ủy; tiếp tục duy trì và củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX hiện có; tập trung liên kết các thành viên để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ HTX; giải thể các HTX hoạt động kém hiệu quả; tập trung hỗ trợ chuyển đổi mô hình HTX kiểu mới…

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 2012; tăng cường vai trò tham mưu của các thành viên Ban Chỉ đạo; tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu phát triển kinh tế tập thể của tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình phát triển kinh tế tập thể tỉnh.

Đối với Liên minh HTX tỉnh cần tích cực tham mưu, đề xuất với tỉnh ban hành chương trình hỗ trợ theo Đề án Củng cố, phát triển HTX, tổ hợp tác xã tỉnh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh