Tháo gỡ khó khăn cho xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới

21

 Ngày 12/2, Thủ tướng Chính phủ ra Công điện số 224/CĐ-TTg về việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Công Thương, Y tế, Ngoại giao, Tài chính, Công an, Quốc phòng, GTVT và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng tại Văn bản số 808/VPCP-KTTH ngày 5/2/2020.

Thủ tướng ra công điện tháo gỡ khó khăn cho xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới

Cụ thể, Bộ Y tế chủ trì, thống nhất với các Bộ: GTVT, Tài chính, Công Thương, UBND các tỉnh có đường biên giới và cơ quan liên quan xây dựng quy trình kiểm dịch y tế, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh của phương tiện và người điều khiển phương tiện để áp dụng tại các cảng biển, cảng hàng không và cửa khẩu biên giới đường bộ, đường sắt trên nguyên tắc tạo thuận lợi, đẩy nhanh hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, đồng thời bảo đảm yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trong đó, người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa phải mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp vệ sinh, phòng chống dịch bệnh tại cửa khẩu để khi trở lại Việt Nam không phải áp dụng biện pháp cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

UBND các tỉnh có đường biên giới làm việc với các địa phương biên giới phía bạn để thống nhất triển khai thực hiện các quy trình nêu trên.

Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương về việc tiếp tục hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu phụ Tân Thanh và Cốc Nam, tỉnh Lạng Sơn, và lối mở Km3+4 phường Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh đối với người điều khiển và phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu.

Thủ tướng giao các Bộ: Y tế, Công Thương và cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai cụ thể; giao UBND các tỉnh có đường biên giới trao đổi, làm việc thống nhất với các địa phương biên giới phía bạn và tổ chức triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về việc đảm bảo các yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh.