Yên Bái: Triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19

358

YênBái – Chiều 19/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Chi nhánh tỉnh Yên Bái tổ chức buổi làm việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN Việt Nam và UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

 Sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của NHNN Việt Nam, NHNN Chi nhánh tỉnh Yên Bái, các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân (QTDNN) đã chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc nghiêm túc triển khai các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19.

Các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn đã chủ động kiểm tra, rà soát khách hàng gặp khó khăn do khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19; căn cứ vào quy định nội bộ tạm thời của từng hệ thống về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh để hướng dẫn các đơn vị trong hệ thống mình thực hiện; đồng thời có các biện pháp quản lý, theo dõi ngăn chặn việc lợi dụng để làm sai lệch, không đúng đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ của các ngân hàng và khách hàng vay vốn.

Tính đến ngày 9/3, tổng dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 là 211.200 triệu đồng của 40 khách hàng, trong đó dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là 138.359 triệu đồng, dư nợ cho vay mới là 54.695 triệu đồng, dư nợ dự kiến miễn, giảm lãi cho vay là 18.236 triệu đồng.

Thời gian tới, NHNN tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng, QTDND chủ động cân đối nguồn vốn để áp ứng đầy đủ nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam; thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương của Chính phủ, của tỉnh Yên Bái và NHNN Việt Nam để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 gây ra.

Thực hiện nghiêm túc Thông tư 01/TT- NHNN ngày 13/3/2020 của NHNN Việt Nam; căn cứ vào quy định nội bộ tạm thời của từng hệ thống tổ chức tín dụng để hướng dân các chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc của hệ thống để cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ; cho vay mới đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19; tiết giảm chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay, xem xét miễn giảm lãi vay, phí dịch vụ để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Đồng thời có biện pháp quản lý theo dõi, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để làm sai lệch, không đúng đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ của cả ngân hàng và khách hàng vay vốn; thông tin tới các tổ chức ,cá nhân trên địa bàn về các giải pháp của ngành ngân hàng nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch…

Báo Yên Bái