Đại hội Chi bộ Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 – 2025

566

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 145-KH/TU của Tỉnh ủy Yên Bái và Kế hoạch số 118/-KH/ĐUK ngày 19/7/2019 của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong 2 ngày 25-26/3/2020, Chi bộ Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh đã tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Đồng chí Nguyễn Phúc Khánh – Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, đảng viên, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, định hướng phát triển kinh tế tập thể của tỉnh, xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt; củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao lý luận cho đảng viên; chú trọng công tác phát triển đảng; làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với hợp tác xã và doanh nghiệp; triển khai có hiệu quả các hoạt động tư vấn hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 5/5 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VI đề ra; giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.

 Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn, triển khai hiệu quả các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ: Thành lập mới 230 HTX, tư vấn xây dựng dự án và hỗ trợ cho 145 dự án vay trên 25,5 tỷ đồng từ các nguồn vốn vay ưu đãi do Liên minh quản lý; tổ chức 37 khóa đào tạo, tập huấn cho trên 1.850 lượt cán bộ quản lý HTX; tổ chức cho 325 lượt sản phẩm gần 200 lượt HTX tham gia Xúc tiến thương mại trong nước và ngoài nước…

Bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được Chi bộ nghiêm túc thực hiện, có những chuyển biến tích cực.

Đại hội đã kiểm điểm những tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, tìm ra nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Sau khi thảo luận, Đại hội thống nhất thông qua 7 chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ như sau: Phấn đấu hàng năm Chi bộ giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh; 100% cán bộ, đảng viên, được học tập Chỉ thị, NQ của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phấn đấu đạt tỷ lệ từ 80% đảng viên Chi bộ có trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên và 40% đạt trình độ cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng kết nạp 1-2 đảng viên mới, mỗi năm thành lập mới 50 HTX trở lên, trọng tâm là thành lập các HTX tại các xã xây dựng nông thôn mới …

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phúc Khánh ghi nhận và biểu dương những kết quả Chi bộ Liên minh HTX tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ và nhấn mạnh một số nhiệm vụ Chi bộ cần quan tâm để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ VI và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm VII.

Đồng chí Nguyễn Phúc Khánh – Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và DN tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội

Với tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ khóa VII, đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Bí thư Chi bộ khóa VI tái đắc cử Bí thư Chi bộ khóa VII. Đại hội bầu một đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Ban Chấp hành khóa VII ra mắt Đại hội.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Xem chi tiết Video tại đây: