Quỹ tín dụng nhân dân phường Yên Thịnh (Tp Yên Bái) Đại hội đại biểu thành viên năm 2019 và khánh thành trụ sở mới

41

Ngày 20/5/2020, Đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh tham dự Đại hội đại biểu thành viên năm 2019 và Lễ Khánh thành trụ sở mới của Quỹ Tín dụng nhân dân phường Yên Thịnh (Tp Yên Bái). Đồng chí Triệu Tiến Thịnh – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đến dự, tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Quỹ Tín dụng nhân dân phường Yên Thịnh được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 1996. Quỹ hoạt động trên địa bàn phường Yên Thịnh, phường Đồng Tâm và xã Tân Thịnh, toàn địa bàn có trên 6.000 hộ dân với gần 22.000 nhân khẩu. Nắm bắt được những thuận lợi, nhận thức được khó khăn, năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Quỹ đã có những giải pháp hữu hiệu để chỉ đạo, điều hành hoạt động của Quỹ đúng quy định, đúng tôn chỉ, mục đích, hoàn thành mọi chỉ tiêu Đại hội thành viên đề ra.

 Năm 2019, Quỹ kết nạp được 90 thành viên, tổng số thành viên tới 31/12/2019 là 1.055 thành viên, tăng 36 thành viên so với cùng kỳ năm trước; Doanh số tiền gửi là 130.737 triệu đồng, số dư tiền gửi 80.527 triệu đồng, trong đó số dư tiền gửi của thành viên chiếm tỷ trọng 62,2% tổng số dư tiền gửi, đạt 112,6% kế hoạch năm; Giải quyết cho 727 lượt thành viên vay vốn, dư nợ cho vay đến 31/12/2019 là 91.003 triệu đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận của Quỹ trong năm là 979 triệu đồng, đạt 103% kế hoạch năm, so với lộ trình phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020 tăng 79 triệu đồng, đạt 108,8%, Hội đồng Quản trị dự kiến chia tỷ lệ lợi tức vốn góp năm 2019 là 12,0%/năm.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Yên Bái, Liên minh HTX tỉnh, UBND phường Yên Thịnh, Ngân hàng HTX Việt Nam Chi nhánh Yên Bái, Quỹ tín dụng Nhân dân phường Yên Thịnh cắt băng khánh thành trụ sở mới của Quỹ 

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng đã nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Công tác tuyên truyền, huy động tiền gửi tại địa bàn và các địa phương lân cận còn hạn chế, chưa thường xuyên, liên tục, đôi lúc còn mang tính hình thức, lãi suất chưa linh hoạt. Do vậy việc huy động vốn còn tăng trưởng chậm, chưa đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho thành viên vay. Việc nắm bắt và xử lý những diễn biến bất thường trong hoạt động huy động vốn, cho vay và thu nợ đôi lúc còn chưa kịp thời. Công tác kiểm tra vốn vay đôi khi còn hình thức, hiệu quả sử dụng vốn vay của một số thành viên chưa cao.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, Đại hội cũng đã thống nhất chỉ tiêu kế hoạch năm 2020: Huy động vốn điều lệ tăng thêm 1 tỷ 450 triệu đồng, huy động tiền gửi tiết kiệm thêm 6 tỷ đồng, dư nợ cho vay thành viên tăng 4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1 tỷ 20 triệu đồng.