Đại hội Quỹ Tín dụng nhân dân phường Nguyễn Thái Học lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2022

28

Hòa chung trong không khí thi đua sôi nổi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 22/5/2020, Quỹ Tín dụng nhân dân phường Nguyễn Thái Học tổ chức Đại hội đại biểu thành viên, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2019, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Dự Đại hội có ông Bùi Trung Thu – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái; đại diện chính quyền địa phương phường Nguyễn Thái Học, Ngân hàng HTX chi nhánh tỉnh Yên Bái, Liên minh HTX tỉnh, đại diện chính quyền địa phương phường Yên Ninh; Trưởng, Phó các phòng, ban nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái, Ngân hàng HTX chi nhánh tỉnh Yên Bái, Liên minh HTX tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ, hội Cựu Chiến binh, Công an phường Nguyễn Thái Học, phường Yên Ninh, Bí thư tổ dân phố hai phường, thành viên Hội đồng quản trị các quỹ bạn trên địa bàn tỉnh Yên Bái; đại diện của hơn 1 ngàn thành viên Quỹ Tín dụng nhân dân phường Nguyễn Thái Học; phóng viên, cán bộ nghiệp vụ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái.

Các Đại biểu tham dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ VIII (2017 – 2019), mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm cao, tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, Quỹ Tín dụng nhân dân phường Nguyễn Thái Học đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Kết nạp mới được 335 thành viên; Nguồn vốn hoạt động, vốn Điều lệ tăng 33,3% so với đầu nhiệm kỳ; Hoạt động tín dụng đáp ứng được các nhu cầu của thành viên; Bảo đảm quy trình, quy định về huy động vốn và cho vay, đáp ứng được nhu cầu của các thành viên và nhân dân; Công tác kiểm soát nội bộ bảo đảm tính minh bạch, tránh rủi ro. Từ hoạt động kinh doanh có hiệu quả đã đảm bảo thu nhập cho cán bộ, nhân dân và các thành viên của Quỹ, dự kiến chia lợi tức thành viên 12%/năm. Đồng thời, Quỹ cũng tích cực, tham gia làm tốt công tác từ thiện nhân đạo trên địa bàn phường, góp phần tích cực vào sự phát triển Kinh tế – Xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương, góp phần tích cực cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Trung Thu – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Quỹ đạt được trong nhiệm kỳ XIII và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Qũy cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ IX: Cần có giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu trong phương án cơ cấu lại xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020; xây dựng đề án củng cố, phát triển Quỹ Tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; thường xuyên rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ quỹ tín dụng; tiếp tục có những giải pháp quyết liệt để xử lý nợ xấu; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, tháo gỡ khó khăn cho các thành viên do dịch Covid gây ra; Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, quy chế nội bộ; tiếp tục lộ trình về công tác cán bộ để đáp ứng các yêu cầu, quy định của Ngân hàng Nhà nước; Không ngừng tăng cường kiểm tra, kiểm soát…

Ông Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh (Thứ 2 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã thống nhất chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2020: Tăng vốn Điều lệ bình quân trong nhiệm kỳ 8%/năm; Huy động tiền gửi tăng trưởng bình quân 8%/năm; Dư nợ tín dụng phấn đấu tăng trưởng bình quân 5%/năm, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,0% tổng dư nợ; Phấn đấu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng bình quân 7%/năm, cả nhiệm kỳ đạt 3.240 triệu đồng. Chia lợi tức góp vốn luôn cao hơn lãi suất tiền gửi và phù hợp với mặt bằng chung các Quỹ trong thành phố.

Ông Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân

Tại Đại hội, 10 tập thể và 30 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Quỹ đã được khen thưởng; 5 cá nhân được nhận Kỷ niệm Chương vì sự nghiệp phát triển HTX.

Đại biểu thành viên biểu quyết bầu Hội đồng quản trị khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội cũng đã bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát khóa IX (nhiệm kỳ 2020 – 2022), ông Hoàng Thanh Lợi tái cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ.