Sơ kết công tác hoạt động 6 tháng đầu năm của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

498

Chiều ngày 15 và ngày 16/6, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam chủ trị Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị Ban chấp hành

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Liên minh HTX Việt Nam; các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam; Phó Ban, đơn vị Liên minh HTX Việt Nam.
Hội nghị đã tập trung nghe thông báo Kết luận số 78-KL/TW ngày 10/6/2020 về công tác tổ chức Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025; chương trình hành động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị và Thông báo Kết luận số 158- TB/TW của Ban Bí thư; báo cáo tình hình hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo tình hình thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của hệ thống; Báo cáo kết quả triển khai Dự án Công trình “HTX với Bác Hồ”; giới thiệu các tổ chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Liên minh HTX cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025…
Theo báo cáo hội nghị, tính đến tháng 6/2020, cả nước có 25.282 HTX, tăng 2.002 HTX so với cùng kỳ năm 2019; trong đó 16.012 HTX nông nghiệp, 8.087 HTX phi nông nghiệp; 1.183 Quỹ Tín dụng Nhân dân; 91 Liên hiệp HTX và 120.811 THT.

Thành lập mới các HTX, LHHTX, THT dựa trên nhu cầu thực tiễn mặc dù dịch bệnh, giãn cách xã hội kéo dài; thu hút, phát triển và phục vụ lợi ích thành viên HTX được chú trọng, giải thể các HTX hoạt động kém hiệu quả: Sáu tháng đầu năm, cả nước thành lập mới 752 HTX, thấp hơn 272 HTX so với cùng kỳ năm 2019, đạt 30,08% chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Quang cảnh hội nghị

KTTT, HTX trong 6 tháng đầu năm 2020 phát triển ổn định; vị trí, vai trò của KTTT, HTX đối với nền kinh tế tiếp tục được khẳng định “Nông nghiệp, nông thôn một lần nữa là bệ đỡ, là nền tảng cho ổn định đời sống xã hội trong thời kỳ khó khăn”.
Trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra phức tạp, thuận lợi, thời cơ đan xen với khó khăn và thách thức, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã ghi lại những kết quả như: tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT, HTX nhất là Kết luận của Bộ Chính trị số 70-KL/TW, Kết luận của Ban Bí thư số 158-TB/TW; Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cấp ủy và chính quyền địa phương về phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2020, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực thực sự đổi mới, khoa học, quyết liệt và toàn diện hướng trọng tâm về cơ sở, tăng cường liên kết hệ thông, qua đó các mặt công tác của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam có chuyển biến tích cực: Công tác tuyên truyền đã góp phân nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và xã hội về phát triển kinh tế tập thể, HTX và vai trò của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển kinh tế tập thể, HTX; Xây dựng thành công Công trình HTX với Bác Hồ; tích cực tham mưu ban hành nhiều cơ chế chính sách mới về phát triển kinh tế tập thể và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển kinh tế tập thể, HTX; Với sự nỗ lực của toàn hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, khu vực KTTT, HTX đã tiếp tục phát triển về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Các đồng chí Thường trực Liên minh HTX Việt Nam chủ trì hội nghị

6 tháng cuối năm 2020, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KTTT, HTX và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; đẩy mạnh cung ứng các dịch vụ công để hỗ trợ HTX khôi phục sản xuất, kinh doanh sau khi dỡ bỏ cách ly xã hội do dịch bệnh Covid-19; xây dựng 63 mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị và hỗ trợ 20 mô hình bằng nguồn lực Liên minh HTX Việt Nam, nguồn lực địa phương và huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế; tổ chức thành công Diễn đàn kinh tế hợp tác năm 2020; Hội thảo khoa học cấp quốc gia “ Tư tưởng Hồ Chí Minh về HTX”….
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho biết, Chính Phủ, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện phát triển KTTT, HTX, đặc biệt Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020. Cần đánh giá chính xác khả năng của thành viên HTX, THT, Liên hiệp HTX để từ đó xây dựng những phương án nhằm tháo gỡ những khó khăn, từ đó Đảng đoàn, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam báo cáo với Chính phủ, các cấp, các ngành để có các chính sách giúp đỡ thành viên. Trong 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị toàn hệ thống tập trung vào công việc, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam hoàn thiện, vững mạnh, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII.
Ngày mai, Hội nghị Ban chấp Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục họp ngày thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng: chia tổ thảo luận về văn kiện Đại hội và các nội dung liên quan; Đề án sửa đổi Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam; Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Thường trực; Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam, nhiệm kỳ 2020- 2025; kế hoạch tuyên truyền Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025…

Một số hình ảnh tại Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2016- 2020:

Đồng chí Phạm Ngọc Toại- Chánh Văn phòng Liên minh HTX Việt Nam báo cáo tại hội nghị

Đồng chí Phùng Khánh Toản- Giám đốc Trung tâm Thông tin- Tuyên truyền, Liên minh HTX Việt Nam báo cáo tại hội nghị

Đồng chí Phạm Thị Hồng Yến- Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế, Liên minh HTX Việt Nam báo cáo tại hội nghị

Đồng chí Phạm Thị Tố Oanh – Trưởng Ban Chính sách- Phát triển, Liên minh HTX Việt Nam báo cáo tại hội nghị

Trung tâm Thông tin – Tuyên truyền