Ngày họp thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng 16/06/2020

69
Sáng ngày 16/6, tại trụ sở cơ quan Liên minh HTX Việt Nam, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2016- 2020 tiếp tục họp ngày thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Hà, Phó Vụ trưởng Vụ 5 – Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam; Trưởng, Phó các Ban, đơn vị Liên minh HTX Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Trong sáng nay, Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục họp với nhiều nội dung quan trọng, các đại biểu được chia theo tổ để thảo luận về các vấn đề như: văn kiện Đại hội và các nội dung liên quan; Đề án sửa đổi Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam; Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Thường trực; Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam, nhiệm kỳ 2020- 2025; kế hoạch tuyên truyền Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025…

Nhìn chung, các tổ đều nhất trí các nội dung trong báo cáo, đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam; Đa số các ý kiến thống nhất tiêu đề, kết cấu, nội dung trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa V nhiệm kỳ 2016-2020 tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo có nội dung ngắn gọn, xúc tích.

Đồng chí Lê Văn Thư – Chủ tịch Liên minh HTX TP. Hà Nội – Tổ trưởng Tổ thảo luận số 1

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa – Tổ trưởng Tổ thảo luận số 2
Về nội dung Đại hội hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành có những ý kiến đóng góp, cũng như nêu lên tình hình thực tế tại địa phương về việc tổ chức Đại hội hệ thống Liên minh HTX Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đề nghị Liên minh HTX Việt Nam có văn bản gửi tỉnh để Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Liên minh HTX tỉnh, thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội của Liên minh HTX các tỉnh. Đề nghị Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam phải sớm có văn bản gửi về tỉnh, để các Liên minh tỉnh có kế hoạch tổ chức Đại hội hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
Về báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, cần có đánh giá sâu sắc hơn về lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp;

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đồng Tháp

Cơ cấu nhân sự đi dự Đại hội cũng là vấn đề quan tâm của nhiều đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, có ý kiến cho rằng phải có hướng dẫn chi tiết hơn về số lượng đại biểu, tùy theo tình hình từng địa phương, theo đặc thù số lượng. Nên có hướng dẫn về cơ cấu Đại biểu số lượng, Đại biểu sở ngành, Đại biểu thành viên.

 Đồng chí Đỗ Văn Sơ – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau – Tổ trưởng Tổ thảo luận số 4
Về bộ nhận diện Đại hội, Liên minh HTX Việt Nam nên mềm dẻo, linh hoạt để Liên minh HTX tỉnh có thể vận dụng phù hợp với mỗi tỉnh, thành phố cụ thể; nên ban hành Bộ nhận diện kèm theo Quyết định; bên cạnh đó, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đề nghị Liên minh HTX Việt Nam gửi bản mềm cho các Liên minh HTX tỉnh, thành phố.
Về công tác thi đua khen thưởng, cần có quy định cụ thể, phù hợp số lượng HTX từng tỉnh, cần thiết thông báo cho từng tỉnh…

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, sau 2 ngày làm việc sôi nôi, quyết liệt, thu thập được nhiều ý kiến, ý chí nguyện vọng của thành viên khu vực HTX, qua đó thấy được ý thức trách nhiệm của Ban Thường vụ đối với từng công việc. Dựa trên kết quả thảo luận của 4 tổ, Liên minh HTX Việt Nam sẽ hoàn thiện, xây dựng văn bản để trình lên Thủ tướng Chính Phủ về tình hình khu vực KTTT, HTX. Đồng chí Chủ tịch đề nghị, các đồng chí ở địa phương thường xuyên cung cấp thông tin, để Liên minh HTX Việt Nam có thể theo dõi sát sao, sát cánh cùng các HTX.

Về công tác tổ chức Đại hội hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, đồng chí Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đề nghị cả hệ thống Liên minh HTX Việt Nam thống nhất lấy chủ đề của Đại hội là: “Hợp tác – Đổi mới- Phát triển-  Hiệu quả”.

Ra mắt 10 đồng chí được bầu bổ sung vào Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa V ( nhiệm kỳ 2016-2020)
Tại hội nghị, Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam đã bầu bổ sung vào Ban chấp hành khóa V (nhiệm kỳ 2016-2020) thay thế các đồng chí nghỉ hưu. Bên cạnh đó, hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu với kết quả tín nhiệm cao đối với 4 đồng chí Thường trực Liên minh HTX Việt Nam được tái cử.

Một số hình ảnh của hội nghị: 

Tổ thảo luận số 1

 Tổ thảo luận số 2

 Tổ thảo luận số 3

Tổ thảo luận số 4

 Tổ thảo luận số 4

                                                                            Trung tâm Thông tin – Tuyên truyền

Tin liên quan