Liên minh HTX tỉnh Yên Bái chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19

48

Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái và tình cảm sâu sắc, trách nhiệm tích cực tham gia ủng hộ, phòng chống đại dịch Covid -19, ngày 8/8/2020, tập thể cán bộ, viên chức Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã chung tay ủng hộ cán bộ, viên chức, người lao động Cơ quan Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng và bà con thành viên Khẩu trang y tế; chung sức, đồng lòng cùng cộng đồng và Liên minh HTX Đà Nẵng phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid -19.

Liên minh HTX tỉnh Yên Bái gửi Khẩu trang ủng hộ Liên minh HTX TP Đà Nẵng

 phòng, chống, đẩy lùi dịch Covid -19.

 Trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái xác định công tác phòng, chống dịch Covid -19 tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, vừa chống dịch, vừa tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của thành viên các HTX,THT trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống dịch; Đồng thời, tích cực và chủ động khắc phục khó khăn, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh./.