Liên minh HTX tỉnh triển khai dịch vụ định danh xác thực điện tử PostID trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, cổng dịch vụ công của tỉnh Yên Bái.

50

Thực hiện văn bản số 2579/UBND-NCPC ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về việc triển khai sử dụng dịch vụ định danh, xác thực điện tử PostID trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, cổng dịch vụ công của tỉnh, sáng ngày 11/9/2020, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh Yên Bái thực hiện triển khai dịch vụ định danh, xác thực điện tử PostID trên Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của tỉnh cho tập thể và cán bộ, viên chức cơ quan.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo đó toàn thể cán bộ, viên chức của cơ quan Liên minh HTX tỉnh được các cán bộ Phòng Tổ chức – Hành chính, Bưu điện tỉnh Yên Bái hướng dẫn cài đặt, tạo tài khoản mã số định danh, xác thực  điện tử PostID cho tập thể và từng cá  nhân để truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của tỉnh khi cần thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC) và theo dõi quá  trình giải quyết TTHC mà không phụ thuộc vào thời gian địa điểm./.

Một số hình ảnh cán bộ Bưu điện tỉnh Yên Bái hướng dẫn cài đặt, tạo tài khoản mã số định danh, xác thực điện tử PostID cho cán bộ, viên chức Cơ quan Liên minh HTX tỉnh: