Hội nghị giao ban Cụm thi đua Liên minh hợp tác xã các tỉnh Tây Bắc

47

Trong 2 ngày 5 – 6/11/2020, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái – Cụm trưởng Cụm Thi đua năm 2020 đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban Cụm Thi đua Liên minh HTX 07 tỉnh Tây Bắc lần thứ IX tại Trung tâm tổ chức sự kiện Sunrise Palace Yên Bái.

Đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái khai mạc hội nghị và trình bày Dự thảo báo cáo tình hình KTTT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của khu vực Tây Bắc

Đến 30/10/2020, toàn Cụm có 3.904 HTX đang hoạt động (lĩnh vực Nông nghiệp, CN-TTCN, thương mại và dịch vụ, Xây dựng, Quỹ tín dụng và HTX hoạt động trong lĩnh vực khác) thu hút 210 nghìn thành viên, giải quyết việc làm cho hơn 57.588 lao động; Cụm có 8 Liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; và 6.632 THT với 44.574 thành viên người lao động tham gia. Doanh thu bình quân đạt 1.086 triệu đồng/HTX; Lợi nhuận bình quân đạt 185 triệu đồng/HTX; Thu nhập của thành viên HTX đạt 45 triệu đồng/người/năm.

Toàn cảnh Hội nghị 

Liên minh HTX Cụm thi đua các tỉnh Tây Bắc đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các HTX đăng ký hoạt động theo Luật HTX năm 2012; tư vấn, hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác, Liên hiệp HTX. Bên cạnh đó, Cụm còn phối kết hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành và thực hiện hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách phát triển HTX tại địa phương; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ các mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị; bám sát cơ sở, kịp thời kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng xử lý, giải quyết những kiến nghị, vướng mắc trong hoạt động của HTX thành viên, góp phần đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho thành viên.

Trong thời gian tới, Liên minh HTX Cụm thi đua các tỉnh Tây Bắc tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong xây dựng hệ thống Liên minh HTX các tỉnh; tập trung triển khai tốt và có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho các HTX, Liên hiệp HTX; xây dựng các mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị; hướng dẫn, tư vấn, giúp đỡ các HTX xây dựng dự án vay vốn triển khai thẩm định và cho các HTX vay từ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX theo quy định…

Hội nghị đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, những cách làm mới, hiệu quả của tỉnh trong hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể và thống nhất các mục tiêu thi đua Cụm Thi đua Liên minh HTX 07 tỉnh Tây Bắc năm 2021: Mỗi tỉnh phấn đấu thành lập mới từ 20 HTX trở lên; Vốn, thu nhập, lợi nhuận, doanh thu tăng 10% trở lên; Nâng tỷ lệ HTX hoạt động ổn định, có lãi đạt trên 60%, trong đó HTX hoạt động khá giỏi đạt trên 40%; Giảm tỷ lệ HTX yếu kém xuống 15%; xây dựng 01 mô hình HTX điển hình tiên tiến và 02 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực/tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Lợi – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Sơn La

Tham luận tại Hội nghị

Cụm thi đua đã bình chọn, tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua Cụm cho Liên minh HTX tỉnh Yên Bái, 1 HTX nông nghiệp của tỉnh Yên Bái và 1 HTX phi nông nghiệp của tỉnh Điện Biên.

Lãnh đạo Liên minh HTX các tỉnh ký kết giao ước thi đua

Hội nghị đã phát động và ký giao ước thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2021; trao cờ đăng cai cụm trưởng Cụm thi đua Liên minh HTX 7 tỉnh Tây Bắc lần thứ X cho Liên minh HTX tỉnh Điện Biên.

Liên minh HTX tỉnh Yên Bái trao Cờ cho Liên minh HTX tỉnh Điện Biên