Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh dự Ngày hội đại đoàn kết tại Thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca

23

Ngày 15/11/2020, đồng chí Phạm Ngọc Hữu – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư Thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên – Xã được tỉnh giao phụ trách, giúp đỡ.

Đ/c Phạm Ngọc Hữu – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại Ngày hội

 

Thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca là thôn có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, những năm qua, khu dân cư thôn Khuôn Bổ luôn là cộng đồng đoàn kết, nhân ái. Ban công tác Mặt trận khu dân cư chủ trì, phối hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong cộng đồng, vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích của Khu dân cư Thôn Khuôn Bổ, đồng chí Phạm Ngọc Hữu mong muốn nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…góp phần xây dựng Thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca ngày càng giàu đẹp, hạnh phúc./.

Một số hình ảnh tại Ngày hội: