Giá cả thị trường tháng 11 /2020

18

STT

Mã hàng hóa

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật, quy cách

Đơn vị tính

Loại giá

Giá kỳ trước

Giá kỳ này

Mức tăng (giảm)

Tỷ lệ tăng (giảm) (%)

Nguồn thông tin

Ghi chú

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

(9)=(8-7)

(10)=(9/7)

-11

-12

I.

1

LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM

1

10.001

Gạo tẻ thường Thái Bình

đ/kg

Giá bán lẻ        13.000        13.000            –            – Do trực tiếp điều tra, thu thập Giá chưa bao gồm VAT, bán tại cửa hàng

2

10.002

Gạo tẻ ngon Tám thơm

đ/kg

Giá bán lẻ        17.000        17.000            –            – Do trực tiếp điều tra, thu thập Giá chưa bao gồm VAT, bán tại cửa hàng

3

10.003

Thịt lợn hơi (Thịt heo hơi)  

đ/kg

Giá bán lẻ        68.000        67.000      (1.000)             (1) Do trực tiếp điều tra, thu thập Giá chưa bao gồm VAT, bán tại chợ

4

10.004

Thịt lợn nạc thăn (Thịt heo nạc thăn)  

đ/kg

Giá bán lẻ       140.000       135.000      (5.000)             (4) Do trực tiếp điều tra, thu thập Giá chưa bao gồm VAT, bán tại chợ

5

10.005

Thịt bò thăn Loại 1 hoặc phổ biến

đ/kg

Giá bán lẻ       260.000       260.000            –            – Do trực tiếp điều tra, thu thập Giá chưa bao gồm VAT, bán tại chợ

6

10.006

Thịt bò bắp Bắp hoa hoặc bắp lõi, loại 200 – 300 gram/ cái

đ/kg

Giá bán lẻ       255.000       255.000            –            – Do trực tiếp điều tra, thu thập Giá chưa bao gồm VAT, bán tại chợ

7

10.007

Gà ta Còn sống, loại 1,5 – 2kg /1 con hoặc phổ biến

đ/kg

Giá bán lẻ       110.000       110.000            –            – Do trực tiếp điều tra, thu thập Giá chưa bao gồm VAT, bán tại chợ

8

10.008

Gà công nghiệp Làm sẵn, nguyên con, bỏ lòng, loại 1,5 – 2kg /1 con hoặc phổ biến

đ/kg

Giá bán lẻ        70.000        75.000       5.000              7 Do trực tiếp điều tra, thu thập Giá chưa bao gồm VAT, bán tại chợ

9

10.009

Giò lụa Loại 1 kg

đ/kg

Giá bán lẻ       160.000       155.000      (5.000)             (3) Do trực tiếp điều tra, thu thập Giá chưa bao gồm VAT, bán tại chợ

10

10.010

Cá quả (cá lóc) Loại  2 con/1 kg hoặc phổ biến

đ/kg

Giá bán lẻ        75.000        75.000            –            – Do trực tiếp điều tra, thu thập Giá chưa bao gồm VAT, bán tại chợ

11

10.011

Cá chép Loại  2 con/1 kg hoặc phổ biến

đ/kg

Giá bán lẻ        65.000        65.000            –            – Do trực tiếp điều tra, thu thập Giá chưa bao gồm VAT, bán tại chợ

12

10.012

Tôm rảo, tôm nuôi nước ngọt Loại 40-45 con/kg

đ/kg

Giá bán lẻ       245.000       250.000       5.000              2 Do trực tiếp điều tra, thu thập Giá chưa bao gồm VAT, bán tại chợ

13

10.013

Bắp cải trắng Loại to vừa khoảng 0,5-1kg/bắp

đ/kg

Giá bán lẻ        19.000        17.000      (2.000)           (11) Do trực tiếp điều tra, thu thập Giá chưa bao gồm VAT, bán tại chợ

14

10.014

Cải xanh Cải ngọt hoặc cải cay theo mùa

đ/kg

Giá bán lẻ        18.000        17.000      (1.000)             (6) Do trực tiếp điều tra, thu thập Giá chưa bao gồm VAT, bán tại chợ

15

10.015

Bí xanh Quả từ 1-2 kg hoặc phổ biến

đ/kg

Giá bán lẻ        15.000        17.000       2.000            13 Do trực tiếp điều tra, thu thập Giá chưa bao gồm VAT, bán tại chợ

16

10.016

Cà chua Quả to vừa, 8-10 quả/kg

đ/kg

Giá bán lẻ        23.000        24.000       1.000              4 Do trực tiếp điều tra, thu thập Giá chưa bao gồm VAT, bán tại chợ

17

10.017

Muối hạt Gói 01 kg

đ/kg

Giá bán lẻ          4.000          4.000            –            – Do trực tiếp điều tra, thu thập Giá chưa bao gồm VAT, bán tại cửa hàng

18

10.018

Dầu thực vật Chai 01 lít

đ/lít

Giá bán lẻ        43.000        43.000            –            – Do trực tiếp điều tra, thu thập Dầu ăn Neptuyn, giá chưa bao gồm VAT, bán tại cửa hàng

19

10.019

Đường trắng kết tinh, nội Gói 01 kg

đ/kg

Giá bán lẻ        14.500        14.500            –            – Do trực tiếp điều tra, thu thập Đường Biên Hòa, giá chưa bao gồm VAT, bán tại cửa hàng

20

10.020

Sữa bột dùng cho trẻ em dưới 06 tuổi Sữa bột dielac Vinamilk Alpha 3 cho trẻ từ 1-2 tuổi; hộp 900g

đ/hộp

Giá bán lẻ 175.000 175.000 Giá bao gồm VAT, bán tại cửa hàng