Quỹ tín dụng nhân dân Hưng Khánh tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2020 và khánh thành trụ sở mới

29

Ngày 11/01/2021, Quỹ tín dụng nhân dân xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2020 và khánh thành trụ sở mới.

Quang cảnh Đại hội

 

          Đến dự có đồng chí Bùi Trung Thu – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Yên Bái, đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Ủy viên BTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái, đồng chí Trần Văn Vạn – Giám đốc Ngân hàng HTX Việt Nam chi nhánh Yên Bái, đại diện Cấp ủy, chính quyền xã Hưng Khánh và xã Hưng Thịnh huyện Trấn Yên; các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh, một số Quỹ TDND tỉnh Phú Thọ và trên 200 đại biểu thành viên tham dự Đại hội.

          Quỹ tín dụng nhân dân xã Hưng Khánh hoạt động trên địa bàn 2 xã Hưng Khánh và Hưng Thịnh của huyện Trấn Yên với 3200 hộ, 11.963 nhân khẩu. Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức song dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, QTDND Hưng Khánh đã hoạt động an toàn, ổn định và đảm bảo tốc độ tăng trưởng, làm tốt công tác phục vụ thành viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời tạo được uy tín, niềm tin đối với khách hàng và thành viên. Đến 31/12/2020, tổng nguồn vốn là 132,6 tỷ đồng, tăng 22 tỷ đồng; tổng vốn điều lệ là 5,2 tỷ đồng, tăng 1,2 tỷ đồng so với năm 2019. Vốn huy động tiền gửi đạt 138,3 tỷ đồng, tăng 26,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế trên 1,3 tỷ đồng, tăng 22,3% so với năm 2019, đạt 108,6% kế hoạch năm. Tổng dư nợ cho vay đến 31/12/2020 là 115,3 tỷ đồng, chia lợi tức cổ phần 12,0%/năm.

          Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, Đại hội đã thống nhất chỉ tiêu kế hoạch năm 2021: Huy động vốn điều lệ tăng thêm 2,94 tỷ đồng, huy động tiền gửi dân cư tăng 16,019 tỷ đồng, dư nợ cho vay tăng 12,947 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,575 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Quỹ TDND Hưng Khánh đã cắt băng khánh thành trụ sở mới với diện tích sử dụng 429m2, kinh phí xây dựng 4 tỷ đồng, đây là trụ sở Quỹ TDND lớn nhất trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến thời điểm hiện nay./.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Yên Bái, Liên minh HTX tỉnh, Cấp ủy, chính quyền xã Hưng Khánh,xã Hưng Thịnh, Quỹ tín dụng Nhân dân xã Hưng Khánh cắt băng khánh thành trụ sở mới của Quỹ