Đại hội Hợp tác xã Thế giới năm 2021 tại Hàn Quốc: Làm sâu sắc thêm bản sắc Hợp tác xã của chúng ta

14

Đại hội Hợp tác xã Thế giới sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm 2021 tại Seoul, Hàn Quốc. Tại đây, các hợp tác xã sẽ nêu lên những thách thức, cơ hội mà họ đang phải đối mặt trong đại dịch Covid-19 và nêu bật những gì bình thường mới trong tương lai có thể diễn ra như thế nào.

 

Chủ đề của Đại hội Hợp tác xã Thế giới năm 2021 là “Làm sâu sắc thêm bản sắc Hợp tác xã của chúng ta”. Trong đó, bốn chủ đề sẽ khám phá cách thức các hợp tác xã, đó là: kiểm tra, củng cố, cam kết và sống đúng bản sắc của hợp tác xã.
Sự kiện này sẽ diễn ra trong 3 ngày, các hợp tác xã sẽ chia sẻ những câu chuyện về cách họ đã đối mặt với những cuộc khủng hoảng kinh tế và sức khỏe với tinh thần đoàn kết và khả năng phục hồi, duy trì cam kết với cộng đồng, đồng thời xem xét các cách thức để tạo ra một nền kinh tế có trách nhiệm với xã hội và một thế giới hòa nhập hơn cho các thế hệ sau.
Đại hội Hợp tác xã Thế giới ở Seoul mong muốn có thể cố gắng tạo ra một nền kinh tế có trách nhiệm với xã hội và khám phá bản sắc hợp tác của chúng ta mang lại để hỗ trợ nhân loại trong kỷ nguyên bình thường mới này.
                                                                                           Theo Liên minh HTX Quốc tế