Yên Bái: Hiệu quả mô hình giống lúa mới

63

Giống lúa thuần Hưng Long 555 đã được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái phối hợp với Công ty Cổ phần Giống nông nghiệp Quốc tế triển khai xây dựng mô hình trình diễn trong vụ đông xuân 2020 – 2021 tại 3 huyện: Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn và thành phố Yên Bái cho năng suất khá, thích ứng rộng, ít nhiễm sâu bệnh.

Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh (bên phải) trao đổi kinh nghiệm thực hiện mô hình trình diễn giống lúa thuần Hưng Long 555 với tác giả giống lúa (giữa) và ông Tăng Thế Tôn ở thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên.

Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh (bên phải) trao đổi kinh nghiệm thực hiện mô hình trình diễn giống lúa thuần Hưng Long 555 với tác giả giống lúa (giữa) và ông Tăng Thế Tôn ở thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên.

 

 

Vụ mùa năm 2021, gia đình ông Tăng Thế Tôn ở thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái trồng 4 sào giống lúa thuần Hưng Long 555. Toàn bộ 10 kg lúa giống được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái hỗ trợ, gia đình đối ứng phân bón, công lao động.
Ông Tôn thực hiện chăm sóc lúa đúng hướng dẫn kỹ thuật. Ông Tôn trao đổi rằng, giống lúa thuần Hưng Long 555 có ưu điểm là chống đổ tốt, chỉ phải phun thuốc trừ cỏ 1 lần sau gieo sạ, nhiễm sâu đục thân ở mức nhẹ. Đầu tháng 10, diện tích 4 sào lúa đã được gia đình ông Tôn thuê máy gặt.
Ông Tôn cho biết: “Năng suất lúa thuần Hưng Long 555 đạt hơn 200 kg/sào, so với một vài giống khác mà các hộ trong thôn cùng thu hoạch vụ này thì cao hơn khoảng 30 kg/sào. Như này, vụ chiêm tới là tôi sẽ gieo cấy hết cả 6 sào ruộng của nhà bằng giống lúa thuần Hưng Long 555. Tôi cũng đã liên hệ với Trung tâm Khuyến nông tỉnh để có thể nhận lúa giống đảm bảo chất lượng tốt nhất cho vụ tới”.
Giống lúa thuần Hưng Long 555 đã được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái phối hợp với Công ty Cổ phần Giống nông nghiệp Quốc tế triển khai xây dựng mô hình trình diễn trong vụ đông xuân 2020 – 2021 tại 3 huyện: Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn và thành phố Yên Bái có năng suất khá, thích ứng rộng, ít nhiễm sâu bệnh.
Để có cơ sở khuyến cáo và bổ sung giống mới vào sản xuất nên trong vụ mùa năm 2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tiếp tục phối hợp xây dựng mô hình trình diễn giống lúa này tại các địa phương trên. Mô hình trình diễn giống lúa này vụ mùa năm 2021 có 28 hộ tham gia với quy mô 2 ha.
Tổ chức thực hiện mô hình trình diễn, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tiến hành điều tra, khảo sát, chọn địa điểm có quy mô tập trung, đất đai phù hợp, không bị ngập úng, thủy lợi đáp ứng tưới tiêu nước, chọn những hộ có nhu cầu và nhiệt tình tham gia. Trung tâm đã tổ chức tập huấn, phát tài liệu kỹ thuật cho các hộ làm mô hình, một số hộ lân cận và hỗ trợ giống đúng tiến độ, kịp thời vụ.
Cán bộ kỹ thuật của đơn vị đã trực tiếp hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra từng công đoạn, giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Sau cấy, được bón lót đầy đủ nên lúa phục hồi nhanh, đẻ nhánh khỏe và tập trung, trung bình 7 – 8 dảnh/khóm.
Quá trình thực hiện mô hình, có xuất hiện bệnh khô vằn mức độ nhẹ vào thời kỳ lúa đẻ nhánh rộ ở hầu hết các ruộng. Nguồn bệnh đã được dập tắt nhờ các hộ tích cực phun phòng trừ bằng cách phun kép 2 lần cách nhau 5 – 7 ngày.
Giống lúa thuần Hưng Long 555 có thời gian sinh trưởng 105 – 110 ngày, chiều cao trung bình 105 cm, thân cây cứng, bông to, xếp hạt dày, chống chịu khá với bệnh đạo ôn và khô vằn, chống đổ tốt. Mật độ lúa trung bình 35 khóm/m2, 6 bông/khóm, 160 hạt chắc/bông, tỷ lệ hạt chắc 85 – 90%.
Ông Đặng Thành Trung – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết: “Giống lúa thuần Hưng Long 555 có tiềm năng năng suất cao, năng suất trung bình 250 – 255 kg/sào, gạo ngon, cơm dẻo. Giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác lúa nước cao, phù hợp với điều kiện và trình độ thâm canh của nhà nông, chống chịu được một số sâu bệnh hại, có khả năng thích hợp nhiều loại đất, ưa thâm canh”.
Trung tâm Khuyến nông tỉnh xây dựng mô hình trình diễn giống lúa thuần Hưng Long 555 là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường và phát triển, mở rộng diện tích các giống lúa đặc sản có chất lượng cao, hướng tới mục tiêu đạt tổng giá trị sản lượng và lợi nhuận cao nhất trên 1 đơn vị diện tích canh tác, chuyển hướng sản xuất lúa theo hướng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh, nhu cầu của thị trường và giúp người nông dân tiếp cận, sử dụng các giống tiến bộ kỹ thuật có năng suất, chất lượng tốt, cho thu nhập cao.
Theo Báo Yên Bái