Đổi mới hợp tác xã sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 01/11/2021

51
Phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã được Đảng và Nhà nước khẳng định trong Nghị quyết số 13 ngày 18/3/2002 tại Hội nghị lần thứ V, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX; Kết luận số 56 ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị; Luật Hợp tác xã 2012 và hệ thống các văn bản, nghị quyết liên quan. Hiện nay, các hợp tác xã, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp đang phát triển khá nhanh cả về số lượng và chất lượng với nhiều mô hình mới, cách làm hay. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của nhiều hợp tác xã chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn sản xuất, năng lực nội tại về vốn, nguồn nhân lực và trình độ quản lý còn yếu dẫn đến sức cạnh tranh kém, chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình hội nhập và trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp hiện nay. Nhận diện thách thức, trên cơ sở đó tìm giải pháp nhằm củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã là nội dung được bàn sâu trong chương trình Diễn đàn Chủ nhật hôm nay với chủ đề “Đổi mới hợp tác xã sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 13”. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời: Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác & phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn).
Link bài gốc: https://vov1.vov.gov.vn/dien-dan-chu-nhat/doi-moi-hop-tac-xa-sau-20-nam-thuc-hien-nghi-quyet-13-cmobile24-76988.aspx
Theo Liên minh HTX Việt Nam