Thường trực và Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh Yên Bái dự tập huấn trực tuyến nghiệp vụ kiểm tra, giám sát năm 2021

224

Ngày 16/11/2021, đại diện Thường trực và toàn thể Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã dự khai mạc và tham gia tập huấn trực tuyến bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát năm 2021 do Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức.

 

 

Thành phần tại điểm cầu trụ sở Liên minh HTX Việt Nam gồm có: Đồng chí Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Liên minh HTX Việt Nam, đại diện lãnh đạo Văn phòng, Trường Bồi dưỡng cán bộ, Trưởng, Phó Ban Kiểm tra, Ủy viên UBKT và Bộ phận giúp việc Uỷ ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam. Tại điểm cầu trụ sở Liên minh HTX các tỉnh, thành phố gồm có: Thường trực Liên minh HTX tỉnh, Chủ nhiệm UBKT, các Ủy viên UBKT và cán bộ làm công tác kiểm tra Liên minh HTX các tỉnh, thành phố.


Quang cảnh tập huấn trực tuyến tại điểm cầu Liên minh HTX tỉnh Yên Bái

 

 

Thời gian tập huấn trong 02 ngày từ ngày 16/11 đến hết ngày 17/11/2021. Với  những nội dung tập huấn cơ bản như: (1) Hướng dẫn, bồi dưỡng trình tự, thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của thành viên và thành viên HTX; (2) Hướng dẫn, bồi dưỡng trình tự, thủ tục bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của thành viên và thành viên HTX; (3) Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát; (4) Phổ biến quán triệt Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam; (5) Báo cáo tình hình phát triển HTX hiện nay và xu hướng phát triển HTX đến năm 2030 (thế giới và Việt Nam)./.