Giới thiệu chung

1971

Tên cơ quan

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái

Địa chỉ liên hệ

Thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh – TP Yên Bái – tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163.853.032

Fax

02163.853.032

Email

lienminhhtxyb@gmail.com

Website

http://lienminhhtxyenbai.org.vn/