Báo cáo năm 2014

0
1928

     UBND TỈNH YÊN BÁI                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN MINH HỢP TÁC Xà                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 52/BC-LMHTX                                                  Yên Bái, ngày 17 tháng 11 năm 2014

 

 BÁO CÁO

TÌNH HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HTX TỈNH

YÊN BÁI NĂM 2014; PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

 

           I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2014.

         1. Tổ hợp tác:

Toàn tỉnh vẫn duy trì trên 2.500 tổ hợp tác. Thu hút gần 9.000 thành viên và trên 20.000 lao động Trong đó:

Lĩnh vực tín dụng: 1.023 tổ (chiếm 40%), với 4.492 thành viên và 6.327 lao động.

Lĩnh vực nông nghiệp: 462 tổ (chiếm 18%), với 1.848 thành viên và 5.651 lao động.

Phi nông nghiệp có 885 tổ (chiếm 35%), với 2.544 thành viên và 8.057 lao động.

Số còn lại hơn 130 tổ hợp tác hoạt động trong các lĩnh vực khác.

Đa số các tổ hợp tác thành lập trước năm 2013 không thực hiện việc đăng ký hoạt động với chính quyền địa phương theo Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác. Tuy nhiên trong thời gian qua, đặc biệt là sau Đại hội IV Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tháng 8/2013 trở lại đây, nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền, hướng dẫn các tổ hợp tác thực hiện đăng ký hoạt động theo Nghị định số 151/2007/NĐ-CP, nhiều tổ hợp tác đã thực hiện đăng ký hoạt động tại UBND xã, phường nơi tổ hợp tác hoạt động. Điển hình như tại xã Thượng Bằng La (Văn Chấn) đến nay đã có 19 tổ hợp tác được đăng ký với UBND xã, xã Tuy Lộc (thành phố Yên Bái) có gần 40 tổ hợp tác được đăng ký với UBND xã…

2. Hợp tác xã:

          Số HTX hiện có: 327 HTX. Trong đó: Lĩnh vực nông nghiệp 130 HTX; Công nghiệp 129 HTX; Xây dựng 08 HTX; Giao thông 05 HTX; Thương mại 20 HTX; 17 Quỹ TDND; Khác 18 HTX.

Tổng vốn Điều lệ: 247.711 triệu đồng; Tổng số thành viên: 40.774 thành viên

Doanh thu năm 2014: 820 tỷ đồng; Nộp ngân sách năm 2014: Ước đạt 22,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động: từ 2,0 – 2,2 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2014, việc thành lập mới HTX gặp không ít khó khăn, một phần do thực hiện chuyển đổi Luật HTX năm 2003 sang Luật HTX năm 2012 có hiệu lực từ ngày 01/7/2013, trong khi các văn bản dưới Luật về hướng dẫn thi hành được ban hành chậm, một phần do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu dẫn đến hàng loạt doanh nghiệp, HTX phải giải thể, ngừng hoạt động. Tuy nhiên tỉnh Yên Bái đã thành lập mới được 10 HTX, đồng thời đã tư vấn xây dựng hồ sơ cho trên 10 nhóm sáng lập viên gửi phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố thẩm định tiến tới cấp đăng ký HTX.

Số HTX giảm: 15 HTX (chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực DV điện năng, công nghiệp – TT công nghiệp và lĩnh vực nông nghiệp).

2.1. Hợp tác xã cung cấp dịch vụ phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp cho thành viên và hộ nông dân trên địa bàn.

Toàn tỉnh có 130 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp chiếm 38% tổng số Hợp tác xã trong toàn tỉnh. Hoạt động chủ yếu là cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, làm đất, trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi và khai thác thủy sản. Các HTX thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, xử lý nhanh và kịp thời những phát sinh đột xuất; có biện pháp tích cực phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của thời tiết, sâu bệnh, chuột hại trên lúa và rau màu. Một số HTX thực hiện hoạt động tín dụng nội bộ, đây là kênh hỗ trợ vốn có hiệu quả cho thành viên phát triển sản xuất.

Số lượng thành viên tham gia các HTX lĩnh vực nông nghiệp 15.539 người, chiếm 38,1% tổng số thành viên HTX trong tỉnh.

Vốn điều lệ 71,0 tỷ đồng, chiếm 28,7% tổng vốn điều lệ của các HTX, bình quân 538,8 triệu/HTX.

          2.2. Hợp tác xã dịch vụ đầu ra cho xã viên và hộ dân trên địa bàn.

Lĩnh vực này hiện có 129 HTX. Các HTX trong lĩnh vực này hoạt động tốt, 1 số HTX đã đầu tư mở rộng sản xuất, nâng công suất dây truyền công nghệ, không ngừng chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm việc làm cho người lao động. Nhiều HTX phát triển khá do khai thác tốt nguồn nguyên liệu tại chỗ như Quế ở Văn Yên, đá ở Lục Yên, Mông Sơn…  Các HTX khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng chiếm gần 30% tổng số HTX công nghiệp.

Số lượng thành viên tham gia các HTX lĩnh vực Công nghiệp – TTCN là 1.764 người, chiếm 4,34% tổng số thành viên HTX trong tỉnh.

Vốn điều lệ 98,2 tỷ đồng, chiếm 40,2% tổng vốn điều lệ của các HTX, bình quân 76,12 triệu đồng/HTX.

2.3. Hợp tác xã thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ đời sống và sinh hoạt.

Trong lĩnh vực thương mại hiện có 20 HTX. các HTX thương mại – dịch vụ đã tổ chức nhiều hình thức kinh doanh, dịch vụ như: Thu mua nông sản đã qua sơ chế, kinh doanh thương mại và tổ chức kinh doanh các dịch vụ nhà hàng, ăn uống. Nhìn chung các HTX thương mại – dịch vụ tổ chức nhiều hình thức thu hút khách hàng, đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng trên địa bàn hoạt động, chất lượng dịch vụ ngày càng cao.

Số lượng thành viên tham gia các HTX lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ là 270 người, chiếm 0,66% tổng số thành viên HTX trong tỉnh.

– Vốn điều lệ 32,49 tỷ đồng, chiếm 13,11% tổng vốn điều lệ của các HTX trong toàn tỉnh, bình quân 1.624,5 triệu/HTX.

2.4. Trong lĩnh vực Giao thông vận tải.

Hiện có 5 HTX hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách và vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy. Các HTX vận tải gặp không ít khó khăn về năng lực tài chính nên không có điều kiện đổi mới, đầu tư thêm phương tiện kinh doanh.

Số lượng thành viên tham gia các HTX lĩnh vực vận tải là 103 người.

Vốn điều lệ 5,9 tỷ đồng, bình quân 1.180 triệu đồng/HTX.

2.5. Hợp tác xã trong hỗ trợ vốn cho người dân.

Toàn tỉnh hiện có 17 Quỹ TDND. Trong kỳ các quỹ đã thực hiện điều chỉnh lãi suất phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và chia sẻ khó khăn với thành viên. 17 Quỹ tín dụng nhân dân với gần 20.000 thành viên, hoạt động tốt, tổ chức quản lý chặt chẽ, kinh doanh có hiệu quả. Các Quỹ đã duy trì ổn định và có bước tăng trưởng khá, giúp cho hàng vạn hộ thành viên phát triển sản xuất kinh doanh, xoá đói, giảm nghèo nâng cao đời sống thu hút số thành viên tham gia ngày càng nhiều, tạo được sự tín nhiệm đối với các thành viên và người dân.

Số thành viên: 19.968 người.

Tổng nguồn vốn hoạt động 617,4 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ 22,4 tỷ đồng.

Huy động tiền gửi trong dân cư năm 2014: 523,041 tỷ đồng.

Doanh số cho vay 9 tháng đầu năm: 699 tỷ đồng.

2.6. Lĩnh vực xây dựng.

Lĩnh vực xây dựng hiện có 8 HTX, các HTX này chủ yếu nhận thi công các công trình dân dụng, thủy lợi, giao thông ở khu vực nông thôn chủ yếu nhận thi công các công trình dân dụng nhỏ như nhà ở, sửa chữa kênh mương, một số ít HTX nhận được công trình giao thông nông thôn…nhằm tạo việc làm cho các thành viên trong HTX.

Số lượng thành viên: 119 người.

Vốn điều lệ 6,1 tỷ đồng (chiếm 2,5%) tổng vốn điều lệ của các HTX trong toàn tỉnh.

* Hoạt động của các Doanh nghiệp thành viên:

Tổng số Doanh nghiệp thành viên hiện có: 96 doanh nghiệp, các Doanh nghiệp thành viên tiếp tục duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Một số Doanh nghiệp thành viên đã chủ động liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các HTX, tạo điều kiện ổn định đầu ra cho sản phẩm với giá cả ổn định. Điển hình như Công ty Cổ phần Yên Thành (huyện Yên Bình); Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn (Tp Yên Bái); Công ty Cổ phần xây dựng Quang Thịnh (huyện Văn Chấn)….

*Đánh giá chung: Có được kết quả trên là do có sự quan tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam, các cấp, các ngành, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Chấp hành đã tích cực phát huy vai trò của mình trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, phối hợp giải quyết kịp thời các vướng mắc của hợp tác xã, Doanh nghiệp thành viên, sự hỗ trợ tích cực của Liên minh HTX tỉnh về nhiều mặt như đào tạo, hỗ trợ vốn, tư vấn về pháp luật, công nghệ, xây dựng dự án sản xuất kinh doanh…

       Tuy nhiên, kinh tế tập thể của tỉnh Yên Bái còn bộc lộ một số yếu kém, đó là: Quy mô hoạt động của các HTX còn nhỏ, tính cạnh tranh của các HTX còn thấp; tỷ trọng đóng góp vào Ngân sách của tỉnh chưa nhiều, tỷ lệ hộ dân tham gia vào kinh tế tập thể chưa đạt Kế hoạch đề ra, nội lực của các HTX còn yếu cả về bộ máy tổ chức, quản lý và điều hành. Chính sách pháp luật không đồng bộ, Luật Hợp tác xã 2012 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2013, đến tháng 1/2014 Nghị định hướng dẫn thi hành của Chính phủ mới có hiệu lực và đến 1/8/2014 Thông tư hướng dẫn về đăng ký HTX của Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới có hiệu lực. Chính vì vậy việc cấp đăng ký Hợp tác xã trong thời gian qua còn gặp khó khăn, chậm tiến độ, các chính sách hỗ trợ phát triển HTX và thực hiện chuyển đổi theo còn gặp nhiều khó khăn chưa thực hiện được.

 

II/ TÁC ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HTX TỈNH ĐẾN KHU VỰC KINH TẾ TẬP THỂ.

          1. Công tác tham mư­u triển khai các chủ trư­ơng, chính sách về phát triển kinh tế tập thể.

Tham mưu với UBND tỉnh kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể của tỉnh tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 3/1/2014; UBND tỉnh ban hành văn bản số 377/UBND-TH ngày 21/3/2014 chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, Ngành và Liên minh HTX tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế tập thể năm 2014; Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và cấp huyện tại văn bản số 1216/BCĐ-CV về đẩy mạnh thực hiện Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị.

          Tham mưu cho tỉnh hàng năm tổ chức Hội nghị gặp mặt các HTX và doanh nghiệp thành viên vào ngày 11/4 (Ngày HTX Vịêt Nam), ngày 13/10 (Ngày doanh nhân Việt Nam).

          2. Công tác tuyên truyền:

            Phối hợp Đài Phát thành và Truyền hình, Báo Yên Bái, Cổng thông tin điện tử tỉnh; Thời báo Kinh doanh – Liên minh HTX Việt Nam; Trang Website và Bản tin Kinh tế hợp tác đưa tin, bài về Hội nghị Ban Chỉ đạo KTTT lần thứ 15, 16; Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh lần thứ 3, 4 (khóa IV) và tuyên truyền về kết quả tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Liên minh HTX tỉnh (14/4/1994-14/4/2014) và Tuyên dương HTX điển hình tiên tiến lần thứ 6.

            Tổ chức tổng kết các Chương trình phối hợp với Sở, ban, ngành, đoàn thể lần thứ nhất giai đoạn 2010 – 2014 và ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2014 – 2020.

            Quản lý trang Web và Bản tin Kinh tế hợp tác của Liên minh cập nhật các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chính sách Thuế mới; chính sách liên quan tới hoạt động kinh tế tập thể của tỉnh; sự chỉ đạo của tỉnh, của Liên minh HTX việt Nam và Liên minh HTX tỉnh; tình hình hoạt động SXKD của các HTX và doanh nghiệp thành viên.

Thường xuyên tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012, Kết luận của Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Xây dựng nông thôn mới; Luật Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp 

Đăng tải thông tin về sản phẩm chè Hương Lý của HTX SX chế biến chè Hương Lý (bằng tiếng Anh) trên Trang WEB thông tin thương mại quốc tế Tradekey.com.

3. Trách nhiệm đại diện bảo vệ quyền và lợi ích của thành viên.

          Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh luôn quan tâm đến công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các thành viên. UBKT Liên minh HTX tỉnh đã giúp cho các thành viên khắc phục những thiếu sót trong quản lý sản xuất kinh doanh, vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, làm trung gian hòa giải cho các bất đồng nội bộ của HTX, điển hình là hòa giải cho HTX vận tải Quyết Tiến – thành phố Yên Bái. Phối hợp với UBND thị xã Nghĩa Lộ tư vấn kiện toàn HTX An Hòa.

          Các vụ việc giải quyết khiếu kiện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các HTX thành viên năm 2014:

          Uỷ ban kiểm tra tiếp nhận 03 đơn đề nghị của thành viên về đất đai, tổ chức bộ máy, quyền lợi của các thành viên và người lao động trong HTX, đã tư vấn giải quyết xong, các HTX nói trên đã hoạt động trở lại ổn định (HTX vận tải Quyết Tiến, HTX Khai Minh – thành phố Yên Bái và HTX Long Anh – huyện Yên Bình).

  4. Các hoạt động tư vấn hỗ trợ thành viên.

          4.1. Công tác tư vấn.         

* Tư vấn xây dựng Dự án đầu tư cho các HTX: Dự án đầu tư phương tiện san lấp mặt bằng (HTX Phú Hưng – Tp Yên Bái); Dự án đầu tư phương tiện khai thác và vận chuyển đá (HTX Tân Minh – huyện Yên Bình); Dự án đầu tư nâng cao năng lực kinh doanh cát sỏi (HTX DVTH xã Báo Đáp – huyện Trấn Yên); Dự án đầu tư nâng cao năng lực chế biến chè (HTX Suối Giàng – huyện Văn Chấn); Dự án đầu tư phương tiện vận chuyển (HTX DVTH Tân Thịnh – huyện Văn Chấn) với tổng mức đầu tư gần 2 tỷ đồng.

Tư vấn lắp đặt dây chuyền chưng cất tinh dầu quế và máy sấy quế vỏ cho HTX 6/12 xã Đào Thịnh – huyện Trấn Yên; Máy sấy lúa giống và xây dựng dự án đầu tư chăn nuôi thủy sản cho HTX NN Phù Nham – huyện Văn Chấn.

          * Tư vấn xây dựng các dự án vay vốn:

         Tư vấn xây dựng dự án vay vốn Quốc gia giải quyết việc làm (vốn 120) cho 05 đơn vị: Dự án đầu tư nâng cao năng lực chế biến gỗ rừng trồng (HTX 1/5 xã Yên Phú – huyện Văn Yên); Dự án đầu tư nâng cấp dây chuyền chưng cất tinh dầu quế (HTX NLN TH Công Tâm – huyện Văn Yên); Dự án mở rộng tăng năng lực sản xuất chế biến chè (HTX DVTH Khe Mơ – huyện Văn Chấn); Dự án đầu tư mở rộng nâng cao năng lực chế biến gỗ ván bóc (Công ty Cp Yên Thành – huyện Yên Bình);  Dự án vay vốn lưu động phục vụ sản xuất chế biến chè (HTX SX chế biến chè Hương Lý – huyện Yên Bình) với tổng mức đầu tư trên 3 tỷ đồng.

       * Tư vấn xây dựng các dự án vay vốn từ các nguồn vốn khác:

       Tư vấn cho các HTX và DN thành viên lập dự án vay vốn từ các nguồn vốn thuộc các nguồn vốn của các tổ chức, các Quỹ tín dụng , Ngân hàng Bưu điện Liên Việt…với tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng.

          4.2. Công tác hỗ trợ vốn

  * Nguồn vốn Quốc gia giải quyết việc làm: Năm 2014 được Liên minh HTX Việt Nam bổ sung 150 triệu nâng tổng số vốn hoạt động của Quỹ lên 4.410 triệu đồng, đáp ứng thêm một phần nhu cầu của các thành viên (Trung ương: 2.010 triệu, địa phương 2.400 triệu). Trong năm 2014 đã giải ngân cho 05 đơn vị và 11 xã viên của Tổ hợp tác Thịnh Hưng – huyện Yên Bình với tổng số tiền 1.430 triệu đồng. Hiện có 18 dự án và 58 hộ xã viên các HTX đang sử dụng vốn có hiệu quả.

* Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh: Được UBND tỉnh bổ sung 500 triệu đồng nâng tổng số vốn đang hoạt động của Quỹ lên 1.960 triệu đồng. Đến tháng 10/2014 đã giải ngân cho 05 đơn vị với tổng số tiền là 850 triệu đồng. Hiện có 14 dự án đang sử dụng vốn với số tiền được quay vòng 2.604 triệu đồng.

* Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX do Liên minh HTX Việt Nam quản lý: Tư vấn hồ sơ cho HTX DVTH Tân Thịnh được vay vốn với số tiền 1,6 tỷ đồng. Hiện có 04 đơn vị đang sử dụng vốn với tổng số tiền: 3.845 triệu đồng.

         4.3. Các hoạt động tư vấn khác:

          Tư vấn về chuyển đổi thực hiện theo Luật HTX năm 2012 và kiện toàn, củng cố lại hoạt động cho các HTX tại huyện Văn Chấn  (HTX khai thác đá Thượng bằng La và HTX Nghĩa Tâm II, HTX DVNN Phù Nham …) Thành phố Yên Bái (HTX Đầm Mỏ); Huyện Yên Bình (HTX SXCB Chè Hương Lý); Thị xã Nghĩa Lộ (HTX An Hòa).

– Tư vấn về chính sách Thuế cho HTX Trần Phú – huyện Văn Chấn.

Tư vấn thành lập Tổ hợp tác DVNN Liễu Đô – huyện Lục Yên và Tổ hợp tác Hưng Thịnh, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình.

          5. Công tác đào tạo:

Đào tạo cán bộ quản lý HTX: Tổ chức 06 lớp bồi dưỡng cán bộ HTX cho 260 lượt người là cán bộ quản lý các HTX, kiểm soát Quỹ TDND với các nội dung học thiết thực, bổ ích. Sau các khoá học tổ chức cho học viên đi thực tế học tập kinh nghiệm tại các đơn vị điển hình tiến tiến ở tỉnh: Hoà Bình, Tp Hải Phòng.

Tổ chức 05 khoá đào tạo về các kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành cho cán bộ quản lý các HTX nhóm mục tiêu của Dự án WE EFFECT tài trợ, kỹ năng tư vấn hỗ trợ cho cán bộ Liên minh và cán bộ đại diện của Liên minh tại các huyện, thị xã, thành phố với trên 200 lượt người.

Tổ chức 02 lớp tuyên truyền Luật BHXH, BHYT, các chính sách chế độ nghĩa vụ đối với người lao động và chủ sử dụng lao động cho 90 cán bộ chủ chốt HTX.

         Công tác đào tạo tin học: Phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng các xã Hồng Ca (Trấn Yên), xã Trúc Lâu, An Lạc, Minh Chuẩn, Lâm Thượng (Lục Yên) đào tạo tin học cho thành viên các HTX trên địa bàn cho hơn 100 lượt người. ngoài ra còn đào tạo tin học cho học viên thuộc các đối tượng khác tại Trung tâm tư vấn HTTV.

          6. Hoạt động xúc tiến thương mại:

Tổ chức cho trên 20 đơn vị HTX và DN tham gia Hội chợ “Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2014” đưa trên 60 sản phẩm như tranh đá quý, gỗ lũa, đá phong thủy, miến, chè Suối Giàng, chè Tân Thịnh, măng khô xuất khẩu… tham gia triển lãm, trưng bày tại Hội chợ.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại thông qua việc quảng bá, giới thiệu khách hàng tiêu thụ các sản phẩm cho các HTX như: Tranh đá Lục Yên của HTX Thanh niên Đồng Tâm, miến dong của HTX Phú Hưng, chè Suối Giàng của HTX Suối Giàng, chè của HTX DVTH Tân Thịnh, rượu La Pán Tẩn của Công ty TNHH Thành Tín, trà giảo cổ lam của Công ty TNHH Việt Đức…

7. Công tác tư vấn và giới thiệu việc làm:

Đã tổ chức tư vấn việc làm cho hàng ngàn lượt người chủ yếu tại khu vực nông thôn, giới thiệu việc làm tại các Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cho khoảng 25% số lượt tư vấn việc làm là thành viên, con em thành viên trong các HTX, Doanh nghiệp.

  8. Công tác phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

   Liên minh HTX tỉnh đã tham mưu cho BCĐ kinh tế tập thể tỉnh chỉ đạo 9/9 huyện, thị xã, thành phố thành lập BCĐ kinh tế tập thể các huyện, thị xã và đưa vào Nghị quyết của Ban Thường vụ các huyện, thị về phát triển kinh tế tập thể thành lập các tổ hợp tác, HTX theo tiêu chí 13 trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

          Liên minh HTX tỉnh tham mưu xây dựng và triển khai các chính sách về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị là thành viên Ban chỉ đạo KTTT, Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh trong quá trình chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.

          Phối hợp với Ban Chính sách và phát triển thuộc Liên minh HTX Việt Nam khảo sát, đánh giá kết quả củng cố xây dựng HTX gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Rà soát, kiểm tra nắm tình hình hoạt động và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các HTX; đồng thời tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX; bố trí nguồn vốn ưu đãi để cho vay hỗ trợ các HTX thành lập mới tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới, đào tạo cán bộ chủ chốt, xúc tiến thương mại, tổ chức các hội nghị liên kết chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm bạn hàng trong và ngoài nước …để các HTX có thêm cơ hội hợp tác cùng phát triển nhằm cùng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động cho các HTX, tại địa bàn các xã xây dựng nông thôn mới để đảm bảo đạt được tiêu chí số 13. Trong tháng 10/2014 Ban Chỉ đạo KTTT tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Vai trò, trách nhiệm của HTX trong xây dựng nông thôn mới”, với sự tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo; Lãnh đạo các Sở, ngành quản lý Nhà nước; Lãnh đạo các xã và HTX trong các xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn I (2011-2015) để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhằm xúc tiến hoàn thành và thực hiện hiệu quả tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất. 

 9. Công tác thi đua khen thưởng

          Ngay từ đầu năm Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch với nội dung, hình thức thi đua đa dạng, phong phú, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các HTX và DN thành viên. Tổ chức đăng ký các Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của cơ quan và các đơn vị thành viên. Đăng ký thi đua với Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam, ký kết giao ­ước thi đua trong khối thi đua các tổ chức Hội đặc thù và Cụm thi đua 7 tỉnh Tây Bắc.

          Phát động các phong trào thi đua thường xuyên của Liên minh HTX Việt Nam và của tỉnh và của Liên minh HTX tỉnh.

          Năm 2013 Liên minh HTX tỉnh được Liên minh HTX Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể (Liên minh HTX tỉnh và HTX DVNN Nghĩa An).

          Hoàn thiện hồ sơ trình khen Huân chương Lao động hạng 3 cho 01 cá nhân.

          Tổng kết thi đua năm 2013 Liên minh HTX tỉnh đã đạt được các danh hiệu và hình thức thi đua: Liên minh HTX Việt Nam tặng Bằng khen cho 12 cá nhân và 06 tập thể; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 08 cá nhân; và 09 tập thể; 19 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển HTX.

          Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh công nhận 03 tập thể Lao động tiên tiến và 05 HTX điển hình tiên tiến; ký Quyết định khen thưởng cho 09 Chiến sỹ TĐCS; 23 Lao động tiên tiến; Tặng giấy khen cho 02 tập thể và 76 cá nhân đã có thành tích trong phong trào phát triển KTTT năm 2013.

          Liên minh HTX Việt Nam Công nhận 02 cán bộ quản lý HTX giỏi năm 2014, tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương đã có nhiều đóng góp trong việc thực hiện Chương trình phối hợp cho Cục thuế tỉnh.

          Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh tặng giấy khen cho 02 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích đã có nhiều đóng góp trong việc thực hiện Chương trình phối hợp cho Công an tỉnh.

10. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế:

Triển khai các hoạt động của dự án do WE EFFECT tài trợ: Hội nghị  tuyên truyền Luật HTX năm 2012 và các Văn bản hướng dẫn tại huyện Văn Yên; Hội thảo phương án liên kết trong việc tiêu thụ sản phẩm của các nhóm có chung sản phẩm; tập huấn kỹ thuật tiên tiến trong chăn nuôi, trồng trọt, thành lập tổ nhóm tín dụng cho xã viên HTX Chấn Thịnh; hỗ trợ HTX triển khai kế hoạch kinh doanh.

Hỗ trợ nhiều mô hình (Gà chọi, Ngan pháp, Thỏ, Lúa tím, Ngô tím, mô hình rau an toàn…) cho các HTX nhóm mục tiêu trên địa bàn huyện Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên.

Tiếp và làm việc với Giám đốc khu vực Á-Âu và Giám đốc khu vực Đông Nam Á về công tác giám sát tình hình triển khai Dự án.

         Đánh giá chung.

Kết quả đạt được:

 Năm 2014, Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã bám sát chương trình kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam. Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là tuyên truyền các chính sách mới về kinh tế tập thể, đã vận động hướng dẫn thành lập mới và kết nạp thêm thành viên, các HTX thành lập mới đảm bảo đúng Luật, hoạt động tốt.

Công tác hỗ trợ thành viên tiếp tục được quan tâm, tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ như tham gia hội chợ, quảng bá thương hiệu sản phẩm cho các thành viên, tư vấn giúp đỡ các HTX, doanh nghiệp thành viên chuyển giao công nghệ, tham quan khảo sát thị trường, hỗ trợ vay vốn, liên doanh liên kết…đạt hiệu quả đáng kể.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong toàn ngành chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong khu vực kinh tế tập thể. Công tác khen thưởng kịp thời động viên các tập thể và cá nhân tích cực sáng tạo, nâng cao năng suất lao động phấn đấu đạt nhiều thành tích cao sản xuất, kinh doanh.

Một số tồn tại, hạn chế:

Nguồn lực của Liên minh HTX tỉnh vẫn còn rất hạn chế, vận động phát triển thành viên, vận động HTX thành lập các tổ chức chính trị – xã hội và tham gia BHXH cho người lao động còn thấp.

Công tác phối hợp với một số ngành chưa được chặt chẽ, một số chương trình phối hợp chưa thực hiện thường xuyên nên chưa phát huy được hiệu quả.

Nguồn vốn hỗ trợ cho hợp tác xã do Liên minh Hợp tác xã tỉnh quản lý rất hạn chế trong khi số lượng hợp tác xã có nhu cầu vay lớn dẫn đến khả năng đáp ứng nhu cầu cho các HTX còn thấp.

Các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả còn ít, một số HTX ngừng hoạt động quá thời gian Luật Hợp tác xã quy định nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

 

          III. PH­ƯƠNG H­ƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2015

1. ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ TẬP THỂ.

Bám sát vào chủ trương Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của huyện, của các ngành để triển khai.

– Lĩnh vực nông nghiệp:

+ Phấn đấu mỗi năm thành lập mới từ  6 – 8 hợp tác xã nông lâm nghiệp.

          + Củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng và mở rộng các loại hình dịch vụ.

          + Phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo hướng đa ngành và tổng hợp, vừa làm dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, vừa phát triển chế biến, sản xuất, tổ chức tín dụng nội bộ, cung ứng vật tư, kĩ thuật và tiêu thụ sản phẩm…

          + Mở rộng mô hình HTX đầu tư khoa học kỹ thuật để thâm canh và phát triển theo chiều sâu, như hợp tác xã rau sạch, hợp tác xã chuyên canh, chế biến các sản phẩm nông nghiệp.

          – Lĩnh vực công nghiệp – xây dựng: Đẩy mạnh liên kết giữa các hợp tác xã trong ngành xây dựng. Đa dạng hoá, mở thêm các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của các hợp tác xã xây dựng. như khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình phục vụ dân sinh.

– Lĩnh vực thương mại – du lịch: Tăng cường liên kết kinh doanh giữa các hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại để nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của thị trường.

– Đặc biệt quan tâm tới công tác định hướng cho các HTX và Doanh nghiệp, HTX với HTX liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của nhau đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm, đủ năng lực hàng hóa để xuất khẩu nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh…

 

2. ĐỐI VỚI LIÊN MINH HTX TỈNH:

* Nhiệm vụ trọng tâm.

Tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2015 – 2020 và xây dựng Đề án thành lập điểm mô hình HTX dịch vụ vệ sinh môi trường khu vực nông thôn.

Vận động, hướng dẫn thành lập mới từ 20 HTX trở lên, khuyến khích thành lập HTX nông nghiệp tại các xã điểm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Vận động từ 5- 10 HTX đóng BHXH, BHYT cho xã viên và người lao động.

Phấn đấu tăng tỷ lệ HTX khá giỏi lên trên 50%; giảm số HTX yếu kém, không hoạt động xuống 12%.

Thành lập thêm 1-2 tổ chức đảng, đoàn thể trong HTX.

                   Phối hợp với các cấp, các ngành triển khai Luật HTX năm 2012.

          Công tác tư vấn hỗ trợ thành viên:

          Tư vấn về thủ tục thành lập HTX, sửa đổi bổ sung điều lệ phù hợp với Luật HTX năm 2012.

          Công tác tư vấn hỗ trợ vốn cho HTX: Xây dựng các dự án vay vốn 120 và vốn từ nguồn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX cho các HTX và Doanh nghiệp thành viên, đồng thời tích cực tư vấn cho các thành viên được vay vốn của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng thương mại…

          Phối hợp với các xã chưa có HTX tuyên truyền, vận động tìm sáng lập viên thành lập HTX, phấn đấu 100% các xã được lựa chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới có HTX.

* Giải pháp thực hiện.

Tích cực tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thư­­ờng trực Tỉnh uỷ, Th­ường trực HĐND và UBND tỉnh, TW Liên minh HTX Việt Nam, sự giúp đỡ của Mặt trận Tổ quốc và các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh, của Liên minh HTX tỉnh bạn, bám sát Nghị quyết của Đảng, của chính quyền, của BCH Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin về phát triển kinh tế tập thể, thường xuyên phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật HTX năm 2012, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật, phát hành các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền về kinh tế tập thể.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 22 của UBND tỉnh về củng cố các HTX yếu kém trên địa bàn, tập trung vào các HTX nông nghiệp, vận động và hướng dẫn các HTX không hoạt động làm thủ giải thể tự nguyện.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Liên minh HTX tỉnh với các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị, thành phố tạo sự đồng bộ trong việc chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn và trong từng lĩnh vực.

Tích cực triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các HTX, tiếp tục có những biện pháp hỗ trợ về vốn, đào tạo, thị trường, chuyển giao khoa học kỹ thuật hướng các HTX sử dụng công nghệ tiên tiến hiện đại.

Thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết các phong trào thi đua, kịp thời biểu dương và khen thư­­ởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

          Phát huy nội lực của cơ quan Liên minh HTX tỉnh, tích cực tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp các ngành, tổ chức Hiệp hội ngành nghề, tổ chức quốc tế… tăng thêm nguồn lực để có điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ đ­ược giao.     

 

 

III. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1.     Với tỉnh:

Đề nghị UBND tỉnh cấp đủ nguồn vốn điều lệ đã được phê duyệt cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đáp ứng một phần nhu cầu vay vốn của các HTX thành viên đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Đề nghị được UBND tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2015-2020 và xây dựng Đề án thành lập điểm mô hình HTX dịch vụ vệ sinh môi trường khu vực nông thôn.

          2. Với Liên minh HTX Việt Nam:

   Đề nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam triển khai một số chương trình nhằm hỗ trợ vốn cho các hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh thông qua các dự án như Chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm quốc gia nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập bước đầu góp phần thay đổi chất lượng cuộc sống và bộ mặt nông thôn; Thực hiện xóa đói giảm nghèo, hiện đại hóa nông thôn.

          Tăng cường xúc tiến vận động các tổ chức phi chính phủ viện trợ cho khu vực kinh  tế tập thể, đặc biệt là các tỉnh khu vực Tây Bắc còn nhiều khó khăn.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Yên Bái năm 2014, phư­ơng hư­ớng nhiệm vụ năm 2015. Đề nghị các đ/c trong Hội nghị nghiên cứu và tham gia ý kiến nhằm thúc đẩy kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy KTTT khu vực Tây Bắc ngày một phát triển hơn./.

 

Nơi nhận:

– Liên minh HTX Việt Nam;

– UBND tỉnh;

– Sở Kế hoạch & Đầu tư;

– L­ưu VP.Liên minh HTX.           

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here