Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 13 (mở rộng): Tập trung cao độ thực hiện các chương trình hành động của tỉnh

0
207

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào sáng nay – 13/7.

 

 

Sáng nay – 13/7, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 13 (mở rộng) tiếp tục làm việc với phần trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận tại các tổ, tiếp tục thảo luận tại Hội trường.
30 ý kiến thảo luận tại tổ
Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết, đã có 30 ý kiến tham gia vào nội dung báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết đưa ra bàn nghị sự. 100% đại biểu đã nhất trí với dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
100% ý kiến nhất trí đối với dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn có hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu đối với các dự án sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện theo Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
Các đại biểu cũng đều nhất trí với dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng hướng dẫn về việc thực hiện chính sách phá đá, nổ mìn phục vụ công tác làm đường giao thông nông thôn…
100% đại biểu nhất trí với Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn giải trình, làm rõ nhiều nội dung tại Hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã giải trình, làm rõ nhiều nội dung, đồng thời cho biết một số nội dung đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về chủ trương, giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu thực hiện.

 

 

Bí thư Huyện uỷ Mù Cang Chải Nông Việt Yên đề nghị sớm có hướng dẫn thực hiện thủ tục để triển khai mở các cây xăng mini phục vụ nhu cầu của người dân vùng cao.

 

 

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu kiến nghị một số nội dung như: cần cụ thể hoá hơn trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022; khó khăn trong triển khai ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”, trong chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các xã vùng cao khi nhiều thôn, bản chưa có sóng điện thoại; sớm có hướng dẫn thực hiện thủ tục để mở các cây xăng mini phục vụ nhu cầu của người dân vùng cao; khó khăn trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; triển khai app “Công dân số” trên địa bàn toàn tỉnh…

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy làm rõ một số ý kiến các đại biểu thảo luận tại hội trường.

 

 

Tập trung cao độ thực hiện Chương trình hành động 56 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động  05 của UBND tỉnh
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh Đỗ Đức Duy đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu, đã phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, tâm huyết vào các tờ trình, báo cáo và đã thống nhất thông qua nghị quyết Hội nghị.
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận Hội nghị.
Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu mà các cấp, các ngành, địa phương cần thực hiện để hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm 2022 và cả nhiệm kỳ.
Theo đó, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cần khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội theo Chương trình hành động số 56-CTr/TU của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và Chương trình hành động số 05/CTr-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.
Ngay sau Hội nghị này, trên cơ sở kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; lựa chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng; đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thật sự căn cơ, đồng bộ và có tính khả thi cao để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy, đề án, chính sách của HĐND, UBND tỉnh trong thời gian tới.
Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương mới ban hành và các chương trình, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy.
Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, đối tượng các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất và Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thiện, ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành toàn diện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022.
Đối với Báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; Báo cáo kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách về phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản và Đề án phát triển giao thông nông thôn, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn chỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xong trước ngày 20/7/2022.
Đối với các nội dung Báo cáo công khai ngân sách Đảng năm 2021 và giao dự toán năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt dự toán kinh phí đã được phê duyệt bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của Đảng và Luật Ngân sách Nhà nước.
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.
Với mục tiêu bao trùm, xuyên suốt là hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2022 theo Chương trình hành động số 56-CTr/TU của Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết đồng lòng, phát huy cao độ tinh thần năng động, chủ động, đổi mới sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022 đã đề ra, góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.