CƠ QUAN LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH TỔNG KẾT NĂM 2014 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 2015

0
438

     Ngày 06/02/2015, cơ quan Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và kết nạp thành viên mới.

 
Đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh chủ trì hội nghị

 

     Năm 2014, với khí thế thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập đơn vị, các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Chủ động trong công tác tham mưu cho tỉnh về triển khai các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể, Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể đã ban hành văn bản chỉ đạo các huyện, thị, thành phố về đẩy mạnh thực hiện Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thông qua các ấn phẩm Bản tin Kinh tế Hợp tác Yên Bái, Trang Web lienminhhtxyenbai.org.vn. Tư vấn, hỗ trợ cho các hợp tác xã hoạt động kinh doanh đạt kết quả tốt. Trong năm đã thành lập mới 14 HTX, 22/29 xã nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 có tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Vận động thành lập một số mô hình hợp tác xã mới, hợp tác xã vệ tinh cung cấp nguyên liệu cho các doanh nghiệp. Doanh thu các HTX đạt trên 1.000 tỷ tăng 32% so với năm 2013, nộp ngân sách trên 25,4 tỷ tăng 43,7% so với năm 2013.

    Với những kết quả đã đạt được, năm 2014 đã có 3 tập thể được công nhận Tập thể lao động tiên tiến, 4 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 21 cán bộ viên chức được công nhận Lao động tiên tiến.

    Cũng tại hội nghị này Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức Lễ kết nạp 6 thành viên mới là các hợp tác xã, tổ hợp tác mới thành lập và đi vào hoạt động trong quý 4/2014.

    Hội nghị thống nhất hai nhiệm vụ trọng tâm của năm 2015, đó là tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định 2261/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn các hợp tác xã tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã 2012 đạt 80%

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here