Các hợp tác xã, tổ hợp tác Yên Bái giải quyết việc làm cho gần 20 ngàn người

0
193

Hiện, toàn tỉnh Yên Bái có 668 hợp tác xã (HTX) với 32.497 thành viên, tổng vốn điều lệ 1.481 tỷ đồng, doanh thu bình quân đạt 2,1 tỷ đồng/HTX; lợi nhuận bình quân HTX đạt 450 triệu đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 5,3 triệu đồng/tháng.

Các tổ hợp tác ở Yên Bái giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 18.000 lao động. (Ảnh: Thành Trung)

Các tổ hợp tác ở Yên Bái giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 18.000 lao động. (Ảnh: Thành Trung)

 

 

Trong 668 HTX, có 16 quỹ tín dụng nhân dân hoạt động hiệu quả; 123 HTX, quỹ tín dụng nhân dân do phụ nữ tham gia quản lý. Các HTX và tổ hợp tác cũng là chủ thể chính tham gia Chương trình OCOP của tỉnh với 78% tổng số sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP của toàn tỉnh.
Thời điểm hiện tại, các HTX đã giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 10.000 lao động, các tổ hợp tác là khoảng 18.000 lao động, góp phần quan trọng giảm nghèo bền vững cho người dân Yên Bái.
Theo Báo Yên Bái