Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Yên Bái không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động

0
403

Ngày 03/02/2022, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tổ chức sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 2 và sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt Chi bộ, có các đồng chí trong Ban Chấp hành Chi bộ và toàn thể đảng viên của Chi bộ. Đồng chí Đỗ Nhân Đạo Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị.

 

Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Yên Bái có 15 đảng viên, đảng viên cao tuổi nhất 56 tuổi, đảng viên trẻ nhất 31 tuổi, khắc ghi lời dạy của Bác, Chi bộ luôn phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, cùng với sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy Chi bộ đã tạo đồng thuận cao trong tập thể và từng đảng viên.

 

Thời gian qua, Chi bộ đã đổi mới việc nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng theo hướng nghiêm túc, song linh hoạt, phù hợp với thực tiễn của Chi bộ. Cùng với đó, Chi bộ xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trước hết phải nâng cao chất lượng, sinh hoạt Chi bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua việc chấp hành đúng nguyên tắc sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của Chi bộ…đã làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên.

Đồng chí  Đỗ Nhân Đạo- Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt Chi bộ

Sau khi sinh hoạt thường kỳ,  Chi bộ Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý I với 02 nội dung quan trọng, đó là:

1. Học tập, quán triệt Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9/01/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII, của Đảng (Nghị quyết số 34).

Đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Bí thư Chi bộ đã quán triệt đến toàn thể đảng viên trong Chi bộ về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc đường lối đối ngoại; một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII, của Đảng, theo tinh thần Nghị quyết số 34 với mục tiêu: “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc; bảo đảm vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN); giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển Đất nước; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII, của Đảng đề ra; không ngừng nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của Đất nước”.

Thực hiện trường phái “Ngoại giao cây tre”, “dĩ bất biến, ứng vạn biến” – nền ngoại giao thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam, đó là: Mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định can trường trước mọi thử thách khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do hạnh phúc của Nhân dân.

2. Sinh hoạt chuyên đề Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2023). Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phạm Ngọc Hữu – Phó Bí thư Chi bộ đã tuyên truyền, quán triệt về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; nêu bật mốc son chối lọi của Đảng qua 93 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành, những thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của Đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng ta; khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam; tập trung nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường đi lên CNXH của Việt Nam, nhất là trong thực hiện công cuộc đổi mới Đất nước.

Trong quá trình triển khai các nội dung sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư Chi bộ và đồng chí Phó Bí thư Chi bộ đã vận dụng, lồng ghép định hướng các nội dung cụ thể, thiết thực của Chi bộ, của ngành, cơ quan, đơn vị trong công tác quan hệ đối ngoại, thực hiện công tác tuyên truyền, công tác tuyên truyền và công tác tư vấn, hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể năm 2023; niềm tự hào đóng góp của cán bộ đảng viên và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, cũng như của các thế hệ cán bộ đảng viên, nhân viên cơ quan Liên minh HTX tỉnh và các thế hệ cán bộ lãnh đạo HTX, thành viên, người lao đông trong Khối Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái.

Qua sinh hoạt đảng viên đều phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đổi mới trong đường lối, chủ trương của Đảng và quản lý của Nhà nước. Đây là buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng, góp phần giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đường lối đối ngoại và chính sách “Ngoại giao cây tre” – nền ngoại giao thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam, đó là: Mềm mại, khôn khéo nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định can trường trước mọi thử thách khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do hạnh phúc của Nhân dân. Cùng với đó là niềm tự hào về 93 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta, củng cố và bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên với Đảng, khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; quyết tâm góp sức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Đ/c Phạm Ngọc Hữu – Phó Bí thư Chi bộ tuyên truyền, quán triệt về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 93 năm thành lập, xây dựng và phát triển

 

 

Cuối buổi sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức Ký Cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2023.

 

Trên cơ sở Bản cam kết việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2023 của Đảng viên đề ra Cam kết về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về tổ chức kỷ luật; về tự phê bình và phê bình; về thực hiện quan hệ với Nhân dân; về đổi mới sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; về đoàn kết nội bộ; khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua… từ đó, làm căn cứ để Chi bộ nhận xét, kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm.

Toàn thể đảng viên của Chi bộ Liên minh HTX tỉnh thực hiện Ký Cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2023

 

Hội nghị sinh hoạt định kỳ tháng 2, sinh hoạt chuyên đề Quý I và Ký Cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2023, của Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã kết thúc trong không khí phấn khởi, đoàn kết, đồng thuận và dân chủ./.