CHƯƠNG TRÌNH “KẾT NỐI KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG” CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH YÊN BÁI

0
487

CHƯƠNG TRÌNH “KẾT NỐI KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG” 

CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH YÊN BÁI

 

I.  Nội dung chương trình

         Tên chương trình: Kết nối khách hàng tiềm năng

         Khối lượng: 1.000 tỷ đồng

         Đối tượng áp dụng: KHDN tiền vay mới có nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

+ Chưa có lịch sử vay vốn tại NHCT, hoặc.

+ Đã được cấp giới hạn cho vay ngắn hạn và đã có dự nợ ngắn hạn, những không phát sinh giải ngân trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm giải ngân.

         Điều kiện áp dụng chương trình:

+ Lĩnh vực SXKD của khách hàng không thuộc nhóm ngành hạn chế.

+ Khách hàng có hoạt động SXKD hiệu quả, tình hình tài chính lành mạnh, đáp ứng đủ điều kiện vay vốn theo quy định hiện hành của NHCT, có tiềm năng phát triển.

+ Khách hàng có kết quả chấm điểm tín dụng xếp hạng A trở lên.

+ Không có nợ xấu trong thời gian hoạt động 03 năm trở lại đây và tại thời điểm xét duyệt không có nợ chú ý tại TCTD khác.

+ Khách hàng có cam kết chuyển doanh thu về tài khoản tại CN NHCT với tỷ lệ tối thiểu bằng tỷ lệ số dư tín dụng của khách hàng tại NHCT.

         Thời hạn giải ngân của chương trình đến hết 31/12/2013 hoặc cho đến khi có thông báo kéo dài thời hạn giải ngân của Tổng giám đốc.

         Thời hạn cho vay: Tối đa không quá 12 tháng đối với khoản vay/giấy nhận nợ.

         Thời hạn ưu đãi lãi suất: 03 tháng.

         Phương thực áp dụng lãi suất: thả nổi.

         Tần suất điều chỉnh lãi suất: hàng tháng:

Phân khúc khách hàng

LS cho vay tối thiểu (%/năm)

01 tháng đầu tiên

02 tháng tiếp theo

Các tháng còn lại

KH có doanh thu từ 5 tỷ đến dưới 200 tỷ

8

9

Áp dụng LSCV thông thường

KH có doanh thu từ 200 tỷ đến dưới 500 tỷ

7

7

KH có doanh thu từ 500 tỷ trở lên

6

7

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here