CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ GIÚP QUỸ TDND PHÁT TRIỂN AN TOÀN HIỆU QUẢ

0
518
      Quý tín dụng nhân dân (TDND) xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1997 với nhiệm vụ là huy động tiền gửi dân cư, vay vốn các tổ chức tín dụng để cho thành viên vay phát triển kinh tế, phục vụ đời sống.
      Hoạt động tại địa bàn nông thôn với trên 80% số hộ dân sản xuất nông nghiệp, thu nhập chủ yếu từ cây lúa, cây chè với mức thu nhập bình quân mới đạt 17,3 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao (20,9%). Bên cạnh đó, các hộ thành viên cư trú phân tán tại 11 thôn bản, trình độ, tập quán còn nhiều hạn chế, một số hộ thành viên đầu tư sản xuất kinh doanh kém hiệu quả. Chính vì vậy, Quỹ đã xác định hoạt động trên địa bàn có nhiều khó khăn như vậy cần phải tìm biện pháp quản lý hiệu quả, đặc biệt trong khâu tổ chức điều hành hoạt động của Quỹ.

Hội nghị biểu quyết thông qua các chỉ tiểu tăng trưởng
của Quỹ trong nhiệm kỳ 2014-2016

     Tại Đại hội nhiệm kỳ 2014 -2016, ngày 15/2/2014, đánh giá về công tác kiểm soát nội bộ của Quỹ TDND xã Hưng Khánh trong thời gian qua, bộ phận kiểm soát đã tập trung thực hiện tốt công tác kiểm soát nội bộ giúp nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị; với 129 phiên họp thường kỳ và bất thường, 12 lần ra quyết định thay đổi lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và tình hình thực tế tại địa phương,  bám sát và tuân thủ các quy định về hoạt động tín dụng, bổ sung và ban hành Quy chế nhân viên và Quy chế cho vay. Thông qua công tác kiểm soát nội bộ đã nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát đã kiểm tra 100% hồ sơ vay vốn, các hồ sơ vay đều thực hiện đúng nguyên tắc, đúng đối tượng, không có khoản vay nào vượt quá 15% vốn tự có, các khoản vay vượt quá thẩm quyền của Giám đốc đều có Nghị quyết của Hội đồng quản trị; trong nhiệm kỳ đã kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay của 210 món vay, đảm bảo thành viên vay vốn sử dụng đúng mục đích. Vì vậy đã hạn chế được mức thấp nhất việc xảy ra rủi ro, nợ quá hạn ở mức thấp 0,1%.
      Bên cạnh đó, công tác kiểm soát nội bộ đã giúp Ban điều hành duy trì các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Quỹ như: khả năng chi trả, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, giới hạn tín dụng đối với khách hàng, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành. Công tác kế toán được hạch toán kịp thời, quản lý khoa học, cung cấp đầy đủ, chính xác số liệu báo cáo tài chính cho Hội đồng quản trị, ban điều hành.
Trong nhiệm kỳ 2011 – 2013, Quỹ TDND xã Hưng Khánh tiếp tục đạt được kết quả đáng khích lệ, với tốc độ tăng trưởng ổn định, nguồn vốn huy động tại chỗ luôn ở mức tăng cao trên 50%, tổng nguồn vốn huy động tăng 98,3% so với nhiệm kỳ trước, bình quân tăng 32,76%/năm. Quỹ luôn chủ động được nguồn vốn, thường xuyên đảm bảo khả năng chi trả, đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của thành viên. Doanh số và dư nợ cho vay của Quỹ tăng cao, tỷ lệ tăng trưởng bình quân trên 35%/năm.
      Năm 2013, Quỹ đã mua thêm đất mở rộng trụ sở giao dịch, thành lập Chi bộ Đảng và Công đoàn cơ sở, tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013 – 2017, tạo thuận lợi để cán bộ nhân viên phát huy quyền làm chủ trong mọi hoạt dộng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here