Đảng bộ tỉnh Yên Bái – 78 năm một chặng đường vẻ vang

0
458
CTTĐT – 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh tổng hợp, năng động, sáng tạo giành được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực.
Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945- 30/6/2023)

Trưởng thành trong thực tiễn đấu tranh cách mạng

Đầu những năm 40 của thế kỷ XX, những cán bộ cách mạng của Xứ ủy Bắc Kỳ được cử lên Yên Bái hoạt động và đã xây dựng được một số cơ sở cách mạng ở huyện Trấn Yên và thị xã Yên Bái. Tháng 10/1944 đến đầu năm 1945, nhiều cơ sở cách mạng đã được xây dựng, phát triển ở các huyện trong tỉnh. Các tổ chức cứu quốc được thành lập, tập hợp hàng nghìn hội viên. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945), khí thế cách mạng của quần chúng khắp nơi trong tỉnh dâng cao. Ngày 7/5/1945, Chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập ở thị xã Yên Bái gồm 3 đảng viên, đồng chí Mai Văn Ty được cử làm Bí thư.

 

Ngày 30/6/1945, tại chiến khu Vần – Hiền Lương, Xứ ủy Bắc Kỳ đã quyết định thành lập Ban cán sự Đảng liên tỉnh Yên Bái – Phú Thọ do đồng chí Ngô Minh Loan làm Bí thư. Từ đây, phong trào cách mạng của tỉnh Yên Bái được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban cán sự Đảng.

 

Ngay sau khi được thành lập, Ban cán sự Đảng liên tỉnh Yên Bái – Phú Thọ đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, truyền thống anh dũng, sáng tạo, tập hợp đoàn kết nhân dân các dân tộc, lãnh đạo nhân dân kết hợp với lực lượng vũ trang xây dựng cơ sở cách mạng, tiến hành khởi nghĩa giải phóng các châu Văn Chấn, Lục Yên, Trấn Yên, Yên Bình và thị xã Yên Bái.

 

Ngày 19/8/1945, trước sức mạnh áp đảo cả về chính trị và quân sự, quân Nhật đã đầu hàng vô điều kiện. Ngày 22/8/1945, tại sân căng thị xã tỉnh lỵ (Nay là sân vận động thành phố Yên Bái), Uỷ ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh ta đã ra mắt trong sự chứng kiến hân hoan, phấn khởi của hàng ngàn quần chúng nhân dân.

 

Tháng 9 năm 1945, Trung ương thông báo quyết định giải thế Ban cán sự Đảng liên tỉnh Phú Thọ – Yên Bái, thành lập Tỉnh ủy Yên Bái. Đồng chí Ngô Minh Loan tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái và kiêm thêm nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng phong trào cách mạng tỉnh Lào Cai.

 

Sau thắng lợi của cách mạng Tháng Tám, Yên Bái đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách của nạn “giặc đói”, “giặc dốt” và giặc ngoại xâm. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và quân dân các dân tộc Yên Bái đã góp phần bảo vệ vững chắc chính quyền non trẻ, củng cố lực lượng vũ trang, tránh được sự xô xát với quân Tưởng, cô lập bọn phản động Việt Quốc, đuổi chúng ra khỏi bờ cõi, chuẩn bị mọi mặt để bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

 

Từ năm 1947, thực dân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng, chúng đã thôn tính 2/3 diện tích tỉnh ta. Tỉnh Yên Bái đã thực hiện đường lối kháng chiến “toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh” kết hợp vừa kháng chiến vừa kiến quốc, xây dựng hậu phương. Quân và dân Yên Bái đã đóng góp sức người, sức của và phối hợp với bộ đội chủ lực mở nhiều chiến dịch như Sông Thao (1949), Lê Hồng Phong (1950), Lý Thường Kiệt (1951). Đặc biệt, trong chiến dịch Tây Bắc (1952) đã đập tan hoàn toàn phân khu Nghĩa Lộ, mở thông cánh cửa sang phân khu sông Đà, giải phóng hoàn toàn tỉnh Yên Bái.

 

Ngay sau khi được giải phóng, toàn tỉnh lại dồn sức vào thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao là mở con đường huyết mạnh nối liền căn cứ địa Việt Bắc với chiến trường Tây Bắc và huy động sức người, của cải của toàn dân, góp phần to lớn cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vĩ đại.

 

Hoà bình lập lại, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Yên Bái bắt tay vào khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội, đã tạo ra những biến đổi quan trọng trong đời sống xã hội ở Yên Bái. Trong khí thế toàn dân thi đua khôi phục kinh tế – xã hội, một niềm vui lớn đối với đồng bào các dân tộc Yên Bái; ngày 25/9/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu phái đoàn Đảng và Chính phủ về thăm Yên Bái. Đây là vinh dự to lớn, cổ vũ mạnh mẽ các phong trào cách mạng của đồng bào các dân tộc Yên Bái.

Bác Hồ nói chuyện với đồng bào các dân tộc Yên Bái tại sân vận động thị xã Yên Bái ngày 25/9/1958.

Bác Hồ nói chuyện với đồng bào các dân tộc Yên Bái tại sân vận động thị xã Yên Bái ngày 25/9/1958.

 

 

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, quân và dân Yên Bái vừa sản xuất, vừa chiến đấu, vừa sẵn sàng chi viện cho tiền tuyến lớn Miền Nam. Hàng vạn thanh niên các dân tộc đã xung phong tòng quân, lên đường đánh giặc; hàng ngàn người con thân yêu của quê hương Yên Bái đã hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc vào mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử – Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước cùng đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới, quân và dân Yên Bái – Hoàng Liên Sơn trực tiếp chiến đấu dũng cảm, lần lượt làm thất bại các âm mưu phá hoại, xâm lược, gây mất ổn định của các thế lực phản động bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia.

 

 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đưa Yên Bái vững bước trên con đường đổi mới

Bước vào thời kỳ đổi mới, ​vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Yên Bái đã luôn đổi mới cách nghĩ, cách làm, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong việc cụ thể đường lối đổi mới của Đảng vào thực tiễn địa phương, khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có, huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

 

Kể từ khi tái lập tỉnh năm 1991 đến nay, Đảng bộ tỉnh luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, nắm bắt thời cơ, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tích cực chủ động hợp tác và kêu gọi đầu tư để từng bước xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp.

 

Kinh tế của tỉnh liên tục đạt tốc độ tăng trưởng khá. Cơ cấu chuyển dịch tích cực; tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ tăng. Thu hút đầu tư phát triển. Cơ sở hạ tầng không ngừng được củng cố, đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là hạ tầng giáo dục và hạ tầng y tế. Xây dựng nông thôn mới thu được nhiều thành tựu quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh đều đạt thành tựu quan trọng.

 

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 8,62%, xếp thứ 8/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2022 đạt 5,95%, cao nhất vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Đến hết năm 2022, có 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; toàn tỉnh công nhận 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Đời sống nhân dân, nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có chuyển biến rõ nét; giải quyết việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh ước giảm 5,05% so với năm 2021; trong đó, huyện Trạm Tấu giảm 6,95%, huyện Mù Cang Chải giảm 8,51%.

Trung tâm thành phố Yên Bái

 

 

 

Nhìn lại hành trình 78 năm qua, từ chi bộ đảng cộng sản đầu tiên với 3 đảng viên, đến nay, hệ thống chính trị của tỉnh Yên Bái được xây dựng đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Đến hết tháng 5/2023, Đảng bộ tỉnh Yên Bái có 12 đảng bộ trực thuộc, 466 tổ chức cơ sở đảng, 2.743 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với gần 60.750 đảng viên.

 

 

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Đảng bộ vẫn luôn giữ vai trò lãnh đạo; phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đặt ra trong mỗi giai đoạn cách mạng. Đảng bộ đã luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực và sức chiến đấu. Các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, sâu sát thực tiễn, nâng cao trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu.

 

 

Với những đóng góp to lớn trong suốt chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Yên Bái được Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất. Nhiều tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”, hàng ngàn tập thể, cá nhân được nhận huân, huy chương và rất nhiều phần thưởng cao quý khác vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

 

78 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh, đó là cả một chặng đường ghi dấu ấn đậm nét bởi tinh thần đoàn kết, nỗ lực không ngừng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Với ý chí, tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền, và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đề ra, đưa Yên Bái phát triển nhanh và bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2025.

 

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái