DANH SÁCH HỢP TÁC XÃ TẠI HUYỆN VĂN CHẤN

0
809

 DANH SÁCH CÁC HTX HUYỆN VĂN CHẤN ĐANG HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT HTX 2012

 

STT

Tên HTX

Mã địa bàn

Địa chỉ

Ngành nghề kinh doanh

Thành viên LM

Giám đốc

1

HTX DVTH NN An Sơn

HVC

Thôn An Sơn -Xã Hạnh sơn-H.Văn Chấn

NN, DVNN

Thành viên

Nguyễn Văn Tưởng

2

HTX DVNN Chấn Thịnh

HVC

Xã Chấn thịnh-H.Văn Chấn

NN, DVNN

Thành viên

Hoàng Văn San

3

HTX DVTH  T.T N.trường Nghĩa lộ

HVC

T.T N.Tr Nghĩa lộ-H.Văn Chấn

NN, DVNN

Thành viên

Hoàng Kim Bách

4

HTX DVTH Minh An

HVC

Thôn Khe Phưa,Xã Minh an, H.Văn Chấn

Chế biến chè

Thành viên

Nguyễn Văn Đại

5

HTX DVTH Tân Thịnh

HVC

Xã Tân thịnh-H.Văn Chấn

Chế biến chè

Thành viên

Nguyễn Ngọc Thận

6

HTX DVTH Tân An

HVC

Xã Minh an-H.Văn Chấn

Chế biến chè

Không

ĐoànThị Vân

7

HTX dịch vụ tổng hợp

HVC

Xã Sơn A-H.Văn chấn

NN, DVNN

Thành viên

Lò Minh Yên

8

HTX DVTH Khe mơ

HVC

Xã Đại lịch-H.Văn Chấn

NN, chế biến

Không

Hoàng Công Chức

9

HTXDVTH thôn 5 xã Nghĩa Tâm

HVC

Thôn 5,Xã Nghĩa tâm-H.Văn chấn

Chế biến chè

Thành viên

Pham Văn Bình

10

HTX DVTH Kiến Thuận

HVC

Xã Bình Thuận-H.Văn Chấn

Chế biến chè

Thành viên

Đỗ Văn Lừng

11

HTX DVTH Đồng Tâm II

HVC

Thôn trung tâm -Xã Nghĩa tâm, Văn Chấn

Chế biến chè

Thành viên

Nguyễn Thành Linh

12

HTX NNDV Đại Hưng

HVC

Thôn 10-Xã Đại Lịch, Văn Chấn

Chế biến chè

Thành viên

Trần Đăng Dung

13

HTX chè san Văn Chấn X.Suối Bu

HVC

Thôn Bu Thấp, X.Suối Bu, Văn Chấn

Chế biến chè

Thành viên

Nguyễn Quốc Toàn

14

HTX Nam Anh

HVC

X.Bình Thuận-H.Văn Chấn

Chế biến chè

Thành viên

Hoàng Đình Nam

15

HTX Suối Giàng

HVC

Xã Suối Giàng-H.Văn Chấn

Chế biến chè

Thành viên

Lâm Thị Thoa

16

HTX Ánh Hóa

HVC

Xã Nghĩa tâm-H.Văn chấn

Chế biến chè

Không

Hoàng Văn Hóa

17

HTX Duyên Đồng

HVC

THôn Duyên ĐỒng -Xã Nghĩa Tâm-H.Văn Chấn

Chế biến chè

Không

Nguyễn Văn Linh

18

HTX DVNN Đồng Khê

HVC

Khu phố 1, xã Đồng Khê, V.Chấn

NN, chế biến

Thành viên

Nguyễn Hữu Tùng

19

HTX nông nghiệp X.Tân Thịnh

HVC

UBND xã Tân thịnh-H.Văn Chấn

NN, DVNN

Thành viên

Ngô Duy Hiệp

20

HTX DVNN xã Đại Lịch

HVC

Xã Đại lịch-H.Văn Chấn

NN, DVNN

Thành viên

Hoàng Hữu Anh

21

HTX DV, SX và TM Việt Đức

HVC

Thôn 14-X.Tân Thịnh-Văn Chấn

NN, chế biến

Thành viên

Nguyễn Quyết Thắng

22

HTX Vạn Hoa

HVC

Xã Sơn Thịnh -H.Văn Chấn

NN, DVNN

Thành viên

Nguyễn Văn Phương

23

HTX khai thác CB đá vôi TBL

HVC

Xã Thượng bằng la-H.Văn chấn

CN, Khai khoáng, CB

Thành viên

Trương Văn Đang

24

HTX SX hàng TCMN TT NT Nghĩa lộ

HVC

TT N/trường Nghĩa lộ-H.Văn chấn

CN, Khai khoáng, CB

Thành viên

Nguyễn Công Nghĩa

25

HTX Suối Quyền

HVC

Xã Suối Quyền-H.Văn Chấn

CN, Khai khoáng, CB

Thành viên

Trần Đức Hồng

26

HTX Gấm Hưng

HVC

Xã Cát thịnh-H.Văn chấn

CN, Khai khoáng, CB

Thành viên

Hà Minh Nhớ

27

HTX DVTH Tú Lệ

HVC

Xã Nậm Búng-H.Văn Chấn

DVTM

Không

Nguyễn Xuân Trường

28

HTX Văn Thái

HVC

văn hòa 1 -Xã Cát thịnh-H.Văn chấn

Chế biến NLS

Không

Nguyễn Phú Duẩn

29

HTX Thái Thụy

HVC

thôn khe rịa 2 – Xã Cát Thịnh-H.Văn Chấn

CN, Khai khoáng, CB

Không

Nguyễn Văn Thái

30

HTX Vương Giang

HVC

Xã Tân Thịnh -H.Văn Chấn

DVTM

Thành viên

Lê Quốc Vương

31

HTX Văn Thịnh

HVC

ba khe 2 -Xã Cát Thịnh-H.Văn Chấn

CN, Khai khoáng, CB

Thành viên

Bùi Đình Nam

32

Quỹ TDND xã Chấn Thịnh

HVC

Xã Chấn thịnh-H.Văn chấn

Nhận tiền gửi và cho vay

Thành viên

Lại Anh Tâm

33

Quỹ TDND xã Phù Nham

HVC

Xã Phù nham-H.Văn chấn

Nhận tiền gửi và cho vay

Thành viên

Hoàng Văn Hậu

34

Quỹ TDND TTNT Trần Phú

HVC

TTNT Trần Phú-H.Văn Chấn

Nhận tiền gửi và cho vay

Thành viên

Nguyễn Đình úc

35

Quỹ TDND TTNT Nghĩa Lộ

HVC

TTNT Nghĩa Lộ-H.Văn Chấn

Nhận tiền gửi và cho vay

Thành viên

Lê Ngọc Long

36

HTX PTSP Bản địa Suối Giàng

HVC

Thôn Giàng B- xã Suối giàng – Văn Chấn

NN, chế biến

Thành viên

Giàng A Súa

37

HTX Gia Hân

HVC

Thôn 7- xã Tân Thịnh- H.Văn Chấn

Chế biến NLS

Thành viên

Vũ Hải Hòa

38

HTX Hải Vân

HVC

thôn 4 xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn

XD

Thành viên

Trần Duy Hải

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here