Hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

0
349

Thông qua việc hỗ trợ vay vốn ưu đãi, kịp thời, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Yên Bái đã và đang giúp cho nhiều Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tăng cường nguồn lực tài chính đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động.

 

Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX do Liên minh HTX tỉnh Yên Bái quản lý đã và đang là kênh tín dụng quan trọng hỗ trợ vốn cho lĩnh vực Kinh tế tập thể. Tính đến ngày 13/12/2022, tổng vốn hoạt động của Quỹ là 12,082 tỷ đồng, trong đó: Vốn Điều lệ Ngân sách cấp: 12 tỷ đồng, nguồn vốn tự bổ sung: 82 triệu đồng.

 

 Trong năm, Quỹ đã hướng dẫn hoàn thành thủ tục, hồ sơ và cho 23 HTX vay với tổng số vốn vay 9,7 tỷ đồng. Các dự án mà Quỹ đã giải ngân hỗ trợ, đến nay đều hoạt động tốt, sử dụng vốn đúng mục đích, trả lãi, gốc đúng thời hạn, phát huy hiệu quả vốn vay.

 

 Với nguồn vốn vay 450 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh, HTX Nông nghiệp sạch T and D (huyện Mù Cang Chải) đã đầu tư hệ thống tưới tự động, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhờ đó, thu nhập của HTX đạt gần 400 triệu đồng trong năm 2022.

 

 Cùng với đó, nhiều hợp tác xã được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh như: HTX Hoàng Thắng (huyện Văn Yên), HTX Tân Thịnh, HTX Vạn Hoa (huyện Văn Chấn), HTX Quế Khánh Thành (huyện Trấn Yên), HTX Du lịch Bảo Ngọc (huyện Yên Bình), HTX Yên Hòa (TP Yên Bái)… đã đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để đảm bảo việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng thị trường, nhằm tăng năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần tạo thu nhập ổn định cho thành viên, người lao động, xây dựng thành công nhiều mô hình liên doanh, liên kết, phát triển sản xuất với chuỗi giá trị.

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái và Chủ tịch Liên minh HTX TP Đà Nẵng thăm mô hình trồng rau sạch của HTX Nông nghiệp sạch T and D (Mù Cang Chải) – là mô hình Kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả từ nguồn vốn vay của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Yên Bái.

 

 

 

Ông Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh kiêm Chủ tịch HĐQT Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Yên Bái chia sẻ “cùng với việc kiện toàn bộ máy, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền để HTX tiếp cận vay vốn của Quỹ, tập trung nâng cao kỹ năng tư vấn, hỗ trợ các phương án sản xuất, kinh doanh có khả thi, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả”.

 

 

Trong năm 2022, Tỉnh đã bổ sung thêm 7,0 tỷ cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, nhằm tăng cường nguồn lực hỗ trợ cho HTX. Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh cũng tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ của ngành từ Liên minh HTX Việt Nam”, ông Đỗ Nhân Đạo thông tin thêm.

 

 

Thời gian tới, cùng với bổ sung nguồn vốn, hạn mức cho vay của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã cũng sẽ được tăng lên phù hợp với tình hình mới, giúp các HTX đẩy mạnh đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy Kinh tế tập thể phát triển bền vững./.